Organisatie

Over SMWO

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) is een brede welzijnsinstelling die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, welzijn en sport en bewegen. De gemeenten rondom de Oosterschelde zijn het werkgebied van het maatschappelijk werk:

 • Borsele
 • Goes
 • Kapelle
 • Noord-Beveland
 • Reimerswaal
 • Schouwen-Duiveland

Het werkgebied voor welzijn bestaat uit de gemeente Goes en de gemeente Schouwen-Duiveland. Vanuit het kantoor in Goes werken de maatschappelijk werkers en welzijnswerkers voor de gemeente Goes. De welzijnswerkers voor de gemeente Schouwen-Duiveland hebben een kantoor in Zierikzee. Op verschillende plaatsen in het werkgebeid zijn spreekuurlocaties.

 

Voor het personeel van SMWO zijn een bij de functie passend salaris en andere voorzieningen geregeld volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD).

Privacyreglement

Cliënten van SMWO kunnen rekenen op een vertrouwelijke dienstverlening. Dat maken wij mogelijk door: 

 • Cliëntgegevens te bewaren in een elektronisch dossier, dat alleen kan worden ingezien door medewerkers voor wie dat noodzakelijk is.
 • Alleen die gegevens vast te leggen die nodig zijn om een cliënt te helpen.
 • Cliënten altijd hun dossier mogen inzien en zij kunnen vragen om foutieve informatie te laten wijzigen.
 • Het beroepsgeheim dat medewerkers van SMWO hebben.
 • De toestemming die een cliënt moet geven om  informatie over u op te vragen of toe te sturen aan derden.
 • Gegevens worden twee jaar nadat de hulp is beëindigd, vernietigd.

De plichten van SMWO en uw rechten zijn uitgebreid vastgelegd in een privacyreglement. Dat reglement kunt u op verzoek inzien. 

 

Klachtenregeling

Het is mogelijk dat mensen niet tevreden zijn over de contacten met of de diensten van SMWO. In principe wordt de klacht eerst besproken met de betrokken medewerker of zijn/haar teamleider. Lukt het niet om samen tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van SMWO. 

 

Meer informatie in de flyer Privacy en Klachten

 

Nieuws

Koningsontbijt Goes-West

Wegens het succes van vorig jaar organiseren wijkvereniging Goes-West, Werkgroep Bewonersbelangen, SMWO, Ruilwinkel Goes en Jumbo Goes weer een gezellig en smakelijk koningsontbijt op donderdag 27 april ...
Lees verder

Jeugdcentrum Goese Polder blij met LEGO

Het Werkleerbedrijf Joannaplantsoen van Emergis heeft LEGO beschikbaar gesteld aan jeugdcentrum Goese Polder. Zowel de kinderen als de jongerenwerkers van SWMO zijn hier erg blij mee en willen het werkleerbedrijf ...
Lees verder

Cursus 'omgaan met spanningsklachten' voor vrouwen

Op maandag 8 mei 2017 start SMWO weer met de cursus ‘omgaan met spanningsklachten' voor vrouwen. De cursus bestaat uit acht tot tien bijeenkomst en vindt plaats op maandag van 13.30 tot 15.30 uur ...
Lees verder

Naar Nieuws en agenda

 
ISO 9001 HKZ - Erkend Leerbedrijf Colibris