Terug

U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen op het gebied van:

  •  Digi-D;
  •  Toeslagen (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag  
     en kindgebonden budget);
  •   Aangifte inkomstenbelasting;
  •  Inschrijving Zuidwest wonen;
  •  Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand);
  •  Kwijtschelding Sabewa;
  •  Bijzondere bijstand en minimaregeling enz. zoals het declaratiefonds.