Terug

Cursus: Baas over je boosheid

Deze cursus, ook wel Agressie Reductie Training (ART) genoemd, is gericht op het aanleren van alternatief gedrag in plaats van (non) verbale agressiviteit.

Wanneer boosheid verandert in agressie ontstaat er een probleem. Je verliest de controle over je gedrag. Tijdens deze cursus leren de deelnemers omgaan met boosheid, het voorkomen van agressief gedrag en het sociaal vaardiger worden. Ze leren te herkennen wat er met hen gebeurt (aangeleerd gedrag), hoe ze zelfbeheersing kunnen ontwikkelen en controle kunnen krijgen over hun emoties. Ze leren om op een positieve manier emoties onder controle te krijgen en te kiezen voor een constructieve oplossing.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de cursuscoördinatoren Eline de Ridder of Wilma Maljaars via cursussen@smwo.nl of 0113-277111.