Terug

SMWO start Nabestaandencafé voor Mantelzorgers met een rouw- en verlieservaring

Bent u of kent u een mantelzorger die zijn of haar dierbare moet missen? 

Mantelzorgpunt Goes van SMWO start deze maand met het Nabestaandencafé voor Mantelzorgers. Een ontmoetingsplek  die bedoeld is om steun te bieden aan mantelzorgers die een rouw- en verlieservaring hebben omdat diegene waarvoor zij zorgden is overleden. Naast een luisterend oor is het fijn om je verdriet te kunnen delen met lotgenoten en ervaringen uit te wisselen.

De schok, het ongeloof, de verdoofdheid, de realiteit en het verdriet dat altijd blijft. Mantelzorgers die een dierbare hebben verloren herkennen deze gevoelens. Tijdens de beginperiode van rouw is er vaak nog veel aandacht voor de nabestaanden, maar daarna wordt de aandacht minder. De omgeving begrijpt vaak niet helemaal wat de impact van dit verdriet is en wat iemand ervaart. Deelnemers van de gespreksgroep Rouwbeleving van SMWO ervaren vaak dat zij, buiten de familiekring om, na verloop van tijd weinig tot zelfs geen gehoor meer vinden. Sterker nog, er wordt vaak verwacht dat nabestaanden gewoon weer over gaan tot de orde van de dag. Het Nabestaandencafé voor Mantelzorgers is bedoeld als plek waar zij terecht kunnen met hun verhaal, verdriet, vragen en het uitwisselen van ervaringen.
   

Het Nabestaandencafé vindt plaats op 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni van 10.00 – 11.30 uur. Locatie: SMWO, ’s Heer Elsdorpweg 12 te Goes. Voor meer informatie kunt u bellen naar SMWO 0113 – 277111 en vragen naar Mariette Straver of mailen naar mantelzorg@smwo.nl