Terug

Buurtbemiddeling Goes

Buurtbemiddeling helpt om overlast tussen bewoners onderling te verminderen of op te lossen. De bemiddelaars helpen buurtbewoners om er samen uit te komen, zodat ruzies kunnen worden voorkomen of beëindigd. Alle bewoners van de gemeente Goes kunnen een beroep doen op buurtbemiddeling.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers en bieden handvatten en ondersteuning bij woonoverlast. Ze lossen geen problemen op, maar begeleiden en ondersteunen ruziënde partijen om ze ‘rond de tafel’ te krijgen en ze zelf een oplossing te laten bedenken waar beide partijen achter staan. De bemiddelaars kunnen goed luisteren, zijn onpartijdig en geven geen oordeel. Ze hebben geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold.

Uit ervaring blijkt dat eigen gevonden oplossingen duurzamer werken dan opgelegde oplossingen. Daarbij zijn de buurtbewoners zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict. Ervaring wijst uit dat driekwart van de burenruzies via buurtbemiddeling tot een oplossing komen.

Buurtbemiddeling Goes is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goes, woningcorporatie RWS, de politie en SMWO. De buurtbemiddelaars bestaan uit een gevarieerd gezelschap van vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden.

Vragen of meer informatie?

Hebt u belangstelling om buurtbemiddelaar te worden, wilt u nader kennismaken of wilt u gebruik maken van deze kosteloze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt van SMWO via info@vrijwilligerspuntgoes.nl of 0113-277122. Op de website www.buurtbemiddelinggoes.nl kunt u meer informatie vinden over zowel het aanmelden van een conflict als de mogelijkheden om vrijwilliger te worden.

Het is mooi om te zien hoe mensen nader tot elkaar komen na soms jarenlange ruzie en onenigheid.