Terug

Zilveren Gids

De Zilveren Gids is het handige naslagwerk voor 55-plussers in de gemeente Goes. De gids verschijnt al dertig jaar en in 2017 is de dertiende editie van de drukpers gerold.

In de gids komt veel informatie voorbij die voor 55-plussers van belang kan zijn. In een tijd waarin praktisch alle informatie digitaal beschikbaar is, vormt de Zilveren Gids een welkome aanvulling. Een grote groep ouderen vindt nog geen aansluiting bij de digitale wereld.

De gids gaat uitgebreid in op allerlei zorgaspecten, waarbij wordt uitgelegd welke regelingen er zijn en hoe deze aangevraagd kunnen worden. In het hoofdstuk over wonen worden senioren geïnformeerd over hulp, ondersteuning en de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen, zodat zij passende keuzes kunnen maken.

Onderscheidend aan de Zilveren Gids is het juridische hoofdstuk met informatie over geldzaken, zoals pensioenen, belastingen en gemeentelijke regelingen. Ook de onderwerpen uitvaart en nalatenschap komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. De hoofdstukken over reizen, vervoer en vrijetijdsbesteding informeren ouderen enerzijds om zo goed mogelijk te blijven participeren in de samenleving en anderzijds om hun tijd op een zinvolle en sociale wijze door te brengen.

De Zilveren Gids wordt via allerlei kanalen verspreid. In wooncomplexen voor senioren wordt de gids huis-aan-huis verspreid. Daarnaast is de gids af te halen bij SMWO, het stadskantoor, de bibliotheek, zorgcentra, wijkcentra, ouderenbonden enzovoort. De digitale versie van de Zilveren Gids kunt u hier raadplegen.

 In de Zilveren Gids staat alle informatie die ik nodig heb