Terug

Schoolsport Goes

Kinderen houden van bewegen. Maar hoe vinden ze een sport die bij hen past? Het ene kind vindt het leuk om met een groep een potje te voetballen, terwijl een ander houdt van watersporten of tennissen. Schoolsport Goes is een project waarmee leerlingen van basisscholen kunnen kennismaken met verschillende sporten.

Doel
Schoolsport is bedoeld om kinderen ‘laagdrempelig’ kennis te laten maken met verschillende takken van sport. Het achterliggende doel van Schoolsport is kinderen in de gelegenheid stellen om zo een ‘bewustere’ sportkeuze te maken. Sporten is gezond, zinvol en heeft aandacht voor de algehele ontwikkeling.

Denk hierbij o.a. aan:

  • zelfontplooiing en talentontwikkeling van kinderen;
  • bijdrage aan een sociale omgeving;
  • gezondheid, plezier en welzijn van kinderen;
  • en natuurlijk niet te vergeten de motorische ontwikkeling.

Wat doet SMWO?   
SMWO brengt de Goese sportvereniging en basisscholen bij elkaar. Het Schoolsport programma bestaat uit vier sportblokken. De sport wordt tijdens de gymlessen aangeboden, maar ook na schooltijd kan er kennis gemaakt worden bij de sportvereniging. We streven ernaar om in elk sportblok minimaal twee opvolgende gastlessen aan bod te laten komen door de participerende verenigingen, zij kunnen in afstemming met SMWO kiezen op welke basisscholen ze dat doen.

Via Schoolsport Goes kiezen kinderen bewuster voor een sport, waardoor ze mogelijk ook langer lid blijven van een vereniging.

Doelstellingen bij dit project zijn:

  • Kinderen (laagdrempelig) kennis laten maken met verschillende sporten;
  • Kinderen gemakkelijk door laten stromen naar de sportvereniging;
  • Meerdere sporten kunnen uitproberen, bewustere sportkeuze maken;
  • Sportverenigingen ondersteunen bij het werven van nieuwe jeugdleden;
  • Maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen;
  • Een brug tussen bewegingsonderwijs & sport.

Vragen of meer informatie
Wilt u meer weten over de MQ-scan?
Neem dan contact op met Joeri van Wallenburg, sport- en welzijnsmedewerker SMWO:
j.vanwallenburg@smwo.nl of 0113 277 122 / 06 - 4659 4866