Terug

Cliëntondersteuning

SMWO is er voor alle kwetsbare burgers die ondersteuning nodig hebben. Wij bieden met cliëntondersteuning gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning aan onze cliënten en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Nadat de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht, wordt samen naar passende mogelijkheden gezocht.

Uiteenlopende vragen en specifieke kennis

Onze cliëntondersteuners kunnen helpen bij uiteenlopende vragen. Zij bieden zorg en hulpverlening op die gebieden die voor cliënten van belang zijn zoals werk, school, wonen, opvoeden, sport en bewegen.

SMWO heeft specifieke kennis op het gebied van kwetsbare mensen. U kunt hierbij denken aan mensen met:

  • een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking;
  • een chronische ziekte;
  • niet-aangeboren hersenletsel;
  • autisme.

De cliëntondersteuners streven ernaar dat onze cliënten zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen meedoen.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via infopunt@smwo.nl of 0113-277111.