Buurtbemiddeling Goes

In de gemeente Goes kunnen inwoners een beroep doen op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die handvatten en ondersteuning bieden bij woonoverlast. De bemiddelaars lossen geen problemen op, maar begeleiden en ondersteunen partijen door met de buren 'rond de tafel' te gaan. Er wordt toegewerkt naar een oplossing waar beide partijen achter staan.

In 2017 zijn er 79 zaken aangemeld, een lichte stijging ten opzicht van 2015 en 2016. Inwoners nemen rechtstreeks contact op met SMWO of worden doorverwezen door bijvoorbeeld de RWS of de politie.  Van de 79 aangemelde zaken zijn er 70 afgesloten, waarvan in 53 gevallen de problemen tussen de buren zijn opgelost dan wel verbetering is opgetreden in het onderlinge contact. Het grootste deel van de problemen gaat over geluidsoverlast, gevolgd door het lastigvallen of bedreigen van elkaar.

In 2017 zijn er zeventien buurtbemiddelaars ingezet en vijf nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid tot buurtmiddelaar. De buurtbemiddelaars worden ondersteund en gecoachd door middel van intervisiebijeenkomsten.

Buurtbemiddeling Goes is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goes, woningcorporatie RWS, de politie en SMWO.