Mantelzorgwaardering 2018

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen rekenen op een goede ondersteuning én waardering krijgen voor de zorg die zij, vaak dagelijks, verlenen. Daarom kiest de gemeente ervoor om mantelzorgers een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van € 75,- te geven. Wilt u uw mantelzorger bedanken voor de zorg die hij of zij aan u verleent? Vraag dan de mantelzorgwaardering aan.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Van 1 februari tot en met 31 maart 2018 kunt u de mantelzorgwaardering 2018 aanvragen via het volgende aanvraagformulier. Het formulier is ook af te halen aan de balie van het stadskantoor of bij SMWO.

De mantelzorgwaardering kan alleen door de zorgvrager worden aangevraagd. Belangrijk is dat de zorgvrager woonachtig is in de gemeente Goes. Mantelzorgers die langer dan drie maanden achtereen gesloten en meer dan acht uur per week zorg verlenen, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Per zorgvrager kan één tegemoetkoming voor alle mantelzorgers worden aangevraagd.

De beoordeling van de aanvraag vindt plaats in april 2018. Als uw aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag eind mei 2018 door de gemeente Goes naar uw rekening overgemaakt.

Vragen

Voor vragen of meer informatie over de mantelzorgwaardering kunt u de website www.vrijwilligerspuntgoes.nl raadplegen of contact opnemen via mantelzorg@smwo.nl of 0113-277122.