SMWO is partner in HAIRE

HAIRE (healthy ageing through innovation in rural europe) is een meerjarige Europese samenwerking; samen met de Solidarity University neemt SMWO hieraan deel.

De samenwerking is erop gericht een gestructureerde aanpak te ontwikkelen die het welzijn van inwoners in kaart brengt en tegelijkertijd werkt aan het verbeteren ervan. Een belangrijk eerste onderdeel van de HAIRE aanpak bestaat uit het voeren van individuele gesprekken met zelfstandig wonende ouderen uit Goes. Ouderen (van tenminste 60 jaar en zonder betaald werk), woonachtig in de wijken Noord, Oost en Zuid worden door werkers van SMWO hiervoor benaderd in de periode van juni-november 2020.

Het HAIRE project moet niet verward worden met het Informatief huisbezoek 75+,  welke vrijwilligers van SMWO uitvoeren. De opbrengsten van het project HAIRE kan wel bijdragen aan innovatie van deze methodiek.

In het gesprek met de oudere komen 8 verschillende thema’s, waaronder ervaren eenzaamheid aan bod en wordt ouderen gevraagd hun welzijn op twee manieren te beoordelen: vanuit individueel perspectief en in relatie tot de buurt waarin ze wonen.

Wilt u meedoen? Heeft u vragen naar aanleiding van een gesprek? Of wilt u meer weten over HAIRE? Laat het weten via een mail aan info@smwo.nl of bel (0113) - 277 111.