SMWO start training ‘signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid’

Tijdens de training krijgen de deelnemers algemene informatie over eenzaamheid en hoe je dit signaleert. Verder ligt de nadruk op het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Dat is niet makkelijk aangezien er bij veel mensen sprake is van schaamte over eenzaamheid. Het is daarom lastig om over het onderwerp te beginnen zowel voor iemand die zich eenzaam voelt als voor de persoon die wil helpen. Op dit moment zijn er in Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. Meer dan de helft hiervan zegt zich eenzaam te voelen. Dat is zorgelijk mede als je bedenkt dat er naar schatting in 2030 2,1 miljoen mensen in Nederland ouder zijn.

Via de website van Vrijwilligerspunt Goes kunnen vrijwilligers die werkzaam zijn in de gemeente Goes zich aanmelden voor de training ‘signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid’. De training is terug te vinden onder het kopje ‘vrijwilligers’ en dan ‘bijeenkomsten leren en inspireren’. De training wordt gegeven op 20 oktober, 25 november en 23 december en vindt plaats bij SMWO in Goes.

Na afloop van de workshop krijgt iedere deelnemer een naslagwerk mee naar huis. Vrijwilligers kunnen dit onder andere inzetten wanneer zij eenzaamheid constateren, zodat ze buitenom het aangaan van een goed gesprek ook adviezen kunnen meegeven/achterlaten. Het constateren en bespreekbaar maken is de eerste en belangrijkste stap. Na deze eerste gezette stap wordt er individueel bekeken wat er verder nodig is.

Bij interesse kunnen vrijwilligers zich vanaf 30 september aanmelden voor de training via www.vrijwilligerspuntgoes.nl. Hier vinden vrijwilligers ook meer informatie over de training.