Start Informatief en Signalerend Huisbezoek 70+ in Goes Centrum

Afgelopen week is het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 70+ (IHB70+) weer van start gegaan. Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes. Alle zelfstandig wonende 70-plussers in Goes Centrum worden door middel van een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit huisbezoek.

Het doel is om de ouderen in de gemeente Goes actief te benaderen om zo te kunnen signaleren wat er bij deze groep speelt. Op deze manier worden ouderen geïnformeerd over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen zijn en kunnen zij hiermee op weg worden geholpen. Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen.

Bij interesse wordt er een huisbezoek gepland en komt er een vrijwillig ouderenadviseur langs. Dit zijn opgeleide vrijwilligers van SMWO. In het gesprek komen diverse onderwerpen aan bod zoals wonen, gezondheid, mantelzorg, sport en beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding en activiteiten, mobiliteit en financiën. In overleg met de deelnemer kan er een vervolggesprek worden gepland.

Woont u in Goes Centrum en wilt u direct aangeven dat u een huisbezoek wenst, neem dan contact op met SMWO, Marja Reijnders via info@vrijwilligerspuntgoes.nl of 0113-277111. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de volgende pagina.

RECTIFICATIE

In de brief die is verstuurd vanuit de gemeente Goes naar de 70+ bewoners van Goes Centrum, staat dat zij wonende zijn in Goes-Zuid. Dit is NIET juist en moet Goes Centrum zijn.