Versoepelingen maatregelen coronavirus

Inmiddels zijn er sinds maart gelukkig goede resultaten bereikt betreft de Nederlandse corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk in de 1,5 meter samenleving met meer ruimte en algemene regels voor binnen en buiten.

Bezoeken en regels
Voor het bezoeken van onze locaties en het deelnemen aan buitenactiviteiten zijn huisregels opgesteld. Deze huisregels staan met rolbanners bij de ingang en bij aanvang van de activiteiten aangegeven.

Onze kantoren blijven voorlopig voor inloop-bezoek nog gesloten. Heeft u een afspraak met één van onze medewerkers? U hoeft niet meer persé voor de deur te wachten. U kunt binnen plaatsnemen (1,5 meter tussen elke stoel). Als de wachtruimte vol is, kunt u buiten wachten op de gele stippen. U wordt opgehaald door de medewerker van SMWO waarmee u een afspraak heeft. Voor het bezoek aan onze locatie zal (voorafgaand aan het gesprek) een checkgesprek plaatsvinden over de gezondheid van de cliënt.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van SMWO mogen hun activiteiten hervatten. We hanteren hierbij de volgende regels:

  • Bezoek aan kwetsbare ouderen is alleen toegestaan indien de gezondheid dit toelaat.
  • Onze vrijwilligers voeren 1-op-1 contactmomenten zoveel als mogelijk in de buitenlucht uit. Bijvoorbeeld door een wandeling, fietstocht of het bezoeken van een parkje.
  • Bij huisbezoeken worden de 1,5 meter afstand en hygiëne regels in acht gehouden.

Activiteiten, sport- en beweegaanbod
Bij alle activiteiten zal voor aanvang worden gewezen op de maatregelen en de (huis)regels van SMWO. Toeschouwers zijn bij activiteiten binnen alsook buiten niet toegestaan.

Ruilwinkels
De Ruilwinkels welke SMWO runt in Goes en in Zierikzee in samenwerking met Gros zijn sinds maandag 6 juli weer open. Mensen die langs willen komen of iets te ruilen hebben, kunnen een afspraak maken. Kijk voor meer informatie en de regels op: www.smwo.nl/nieuws/ruilwinkels