Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG voor (vrijwilligers) organisaties

Wat:                      Voorlichting nieuwe privacywetgeving AVG voor (vrijwilligers) organisaties
Wanneer:            Dinsdagavond 19 juni 19.00- 21.15 uur
Waar:                   Buurthuis De Pit, Appelstraat 2A in Goes
Kosten:                Gratis

Aanmelden:        0113- 277122 of per email naar info@vrijwilligerspuntgoes.nl
 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy- toezichthouder, de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven. De AVG is van toepassing op alle (vrijwilligers)organisaties die gegevens van personen bewaren. Zij worden geacht zich aan de regels van deze nieuwe verordening te houden. Dat geldt voor het bewaren van gegevens in digitale bestanden maar ook voor mappen op een plank. De nieuwe wet verwacht dat organisaties actief stappen ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

Alle verenigingen, sportclubs, ledenorganisaties, stichtingen, verenigingen van eigenaren, kortom alle organisaties die met vrijwilligers werken, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. Dat vergt een inspanning. Mogelijk heeft uw vereniging of organisatie alles al geregeld en bent u “AVG-proof”.
Mocht dit niet zo zijn dan nodigen wij u van harte uit om op dinsdagavond 19 juni naar de voorlichtingsavond in De Pit te komen. Het betreft een gratis voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden van stichtingen, verenigingen en initiatieven in de gemeente Goes.

Het programma is als volgt:
19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie/thee
19.30 uur: Start presentatie door Daan Hoogendijk
20.15 uur: Pauze met koffie/thee
20.30 uur: Vervolg presentatie
21.15 uur: Afsluiting

De voorlichting wordt gegeven door Daan Hoogendijk van AVG-verenigingen. Hij zal aan de hand van voorbeelden, do’s en don’ts, en een duidelijk stappenplan uitleg geven over hoe u het beste om kunt gaan met de AVG. Uiteraard is er aan het einde van de presentatie ruimte voor het stellen van vragen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst adviseren wij u alvast eens te kijken op de website www.avgverenigingen.nl.

Graag horen wij uiterlijk 12 juni a.s. met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en namens welke organisatie. Aanmelden kan door te mailen naar info@vrijwilligerspuntgoes.nl of door te bellen naar 0113-277122.

Namens Vrijwilligerspunt Goes/SMWO

Wietse de Munck
Ineke Riemens