Vrijwilligers gezocht!

Er zijn veel ouderen, chronisch zieken, mensen met een psychiatrische achtergrond die een klein netwerk hebben, eenzaam zijn of niet goed meer uit de voeten kunnen om een boodschap te doen. Ook mantelzorgers kunnen het zwaar hebben, waarbij een moment om even op te laden ontbreekt om de zorg die vaak 24 uur thuis doorgaat vol te houden. In al deze situaties kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. Zij doen ‘kleine dingen' die een groot verschil uitmaken voor een ander. Een verschil dat ervoor zorgt dat deze mensen thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt.

De vrijwilligers bij het Vrijwilligerspunt Goes van SMWO willen graag deze mensen helpen, maar dat is nog niet genoeg. Er zijn voortdurend nieuwe vrijwilligers nodig voor huisbezoeken, boodschappen, vervoer en kleine klusjes.

Oproep voor meer vrijwilligers

Bent u gemotiveerd en heeft u een groot hart, dan bent u welkom bij het Vrijwilligerspunt Goes! Wij zorgen voor de nodige trainingen en een plek waar u altijd terecht kunt met uw vragen. Ook zorgen we voor momenten waarop u andere vrijwilligers ontmoet en ervaringen kan uitwisselen. U kunt gekoppeld worden aan meerdere hulpvragers, maar één bezoekje per week kan ook.

"Als alle lezers nu denken, die ander meldt zich wel aan, dan komt het natuurlijk niet goed en hebben we straks geen nieuwe vrijwilligers! Terwijl we dat wel erg graag willen en we straks meer mensen kunnen helpen!", een treffende uitspraak van één van onze vervoersvrijwilligers.

Meer informatie of aanmelden

Wilt u meer weten of wilt u zich gelijk aanmelden? Dan kunt u bellen met SMWO, Barbara van der Kamp of Jos Bekker, 0113-277 122 of mailen naar info@vrijwilligerspuntgoes.nl.

Vrijwilligers maken het verschil!