Terug

Privacy en klachten

Voor het bieden van een goede hulp- en dienstverlening, is het belangrijk om persoonlijke informatie vast te leggen. SMWO gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Alleen gegevens die nodig zijn om u te helpen, worden in een elektronisch dossier vastgelegd. Dit dossier kan enkel worden ingezien door medewerkers die betrokken zijn bij uw situatie. Medewerkers van SMWO hebben een geheimhoudingsplicht.

U mag altijd uw dossier inzien. Indien u vindt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u deze gegevens laten wijzigen. Uw gegevens worden vijf jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.

De door u verstrekte informatie kan worden gedeeld met de betrokkenen bij uw begeleiding. Dat kunnen zowel interne als externe hulpverleners zijn. Uw hulpverlener van SMWO zal de noodzaak hiervan goed afwegen en u hierover informeren. Heeft u bezwaar tegen deze gegevensuitwisseling? Laat het uw hulpverlener weten.

SMWO gaat ervan uit dat u door uw aanmelding toestemming verleent om uw gegevens vast te leggen. De plichten van SMWO en uw rechten zijn vastgelegd in een privacyreglement. het reglement kunt u opvragen via info@smwo.nl.

Samen zoeken we naar oplossingen

Het is mogelijk dat onze hulp niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten hebt, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.

Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat, kunt u ook de teamleider benaderen. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook de directeur benaderen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.

Klachtencommissie

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, is het mogelijk om de Klachtencommissie Zeeland te banderen. De procedure klachtafhandeling SMWO en de klachtenregeling Klachtencommissie Zeeland zijn op te vragen via info@smwo.nl.