Terug

Regiomanager

Bekijk hier de vacature. Hieronder is de uitgebreide toelichting op de vacature te vinden. 

OVER SMWO

SMWO is een brede welzijnsorganisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen in de Oosterschelderegio. We leveren diensten aan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duivenland. Maar ook voor organisaties in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.

Hierbij wil SMWO midden in een samenleving staan waarin iedereen mee kan doen!

SMWO heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De dienstverlening is verbreed en uitgebreid. Naast het welzijnswerk en het maatschappelijk werk, wordt ook ondersteuning geboden aan mensen met een beperking. Daarnaast is het aantal projecten fors uitgebreid (en vormt inmiddels 20% van de dienstverlening). Onder andere hierdoor is SMWO gegroeid van 70 naar circa 150 medewerkers en ongeveer 400 vrijwilligers.

De organisatie hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en dat mensen met plezier werken. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een actueel vitaliteitsprogramma en een generatieregeling. Medewerkers werken graag bij SMWO, de lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is grote betrokkenheid en toewijding en medewerkers zijn  trots op de organisatie. Ook bij externe partners is SMWO een gekende speler en is de waardering voor de geleverde dienstverlening groot.

De kernwaarden van SMWO zijn: doelgericht, uitdagend, toegewijd, voor iedereen en samenwerkend. Op basis hiervan kunnen medewerkers hun handelen richting geven met als doel ‘een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen’.

AMBITIES

De ambitie zijn vormgegeven langs drie sporen:

  • Werken in de wijk; medewerkers zijn daar waar het gebeurt, dichtbij inwoners. Toegankelijk en makkelijk vindbaar.
  • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van eigen regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij onze focus.
  • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie waar niemand in de regio omheen kan. Een organisatie die maatwerk biedt aan klanten en opdrachtgevers en waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers voorop staat.
     

SMWO: EEN RESULTAATGERICHTE, LERENDE EN MODERNE ORGANISATIE

De forse groei die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt, heeft geleid tot een herijking van de organisatiestructuur en de sturingsstijl die in het najaar van 2020 wordt ingevoerd.

De kern hierbij is om te komen tot een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie die toekomstbestendig is. Een organisatie die op een bedrijfsmatige, effectieve, integrale en innovatieve wijze mensen en middelen koppelt aan de koers van de organisatie. Waar medewerkers flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de continu veranderende vraag vanuit de samenleving.

Leidende principes bij de organisatieontwikkeling zijn:

  • Focus op resultaat: een opdrachtgerichte organisatie (resultaatsturing) die werkt op basis van opdrachtgever en opdrachtnemerschap;
  • Innovatie en kwaliteit: een lerende organisatie (leren & ontwikkelen)
  • Veel ruimte voor het investeren in persoonlijk vakmanschap, persoonlijk leiderschap om te kunnen werken in taakvolwassen en resultaatgerichte teams;

Het management van SMWO bestaat samen met de directeur uit een manager Bedrijfsvoering, twee Regiomanagers en een manager Innovatie & Leren en Ontwikkelen.   

Ben jij de inspirator die SMWO verder brengt in haar ambities? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

Als Regiomanager ben je verantwoordelijk voor het behouden, verkrijgen en het tijdig en goed uitvoeren van opdrachten. Je vertaalt de opdrachten naar de teams en individuele medewerkers. Je stuurt op het leveren van resultaten. Je werkt voortdurend aan een goede relatie met de (huidige en potentieel nieuwe) opdrachtgevers, neemt signalen uit het veld mee en brengt innovatieve ideeën naar de klant.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de aansturing van je team. Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie en je bevordert de afstemming van beleid, inhoud en proces. Integraliteit binnen het managementteam is voor jou een vanzelfsprekendheid, onder meer om de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger niveau te brengen samen met je collega managers.

TAKEN

Als Regiomanager lever je een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie. Je vertaalt de koers van de organisatie (algemeen beleid) naar de diverse disciplines binnen het team. Samen met de individuele medewerkers maak je concrete en meetbare prestatieafspraken. Je bent verantwoordelijk voor het behouden van bestaande relaties, maar we verwachten ook dat je nieuwe opdrachten en accounts binnen haalt. Je stuurt op het behalen van de resultaten zoals deze zijn afgesproken met onze opdrachtgevers en welke passen binnen de financiële kaders.

OPDRACHT

De kern van de opdracht is om goed aan te sluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers en deze te vertalen binnen onze organisatie. De Regiomanager is een uitstekende vertegenwoordiger en ambassadeur van de organisatie met een professionele presentatie en een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Gelet op de toenemende vraag naar maatwerk, de versnippering van de opdrachten en als gevolg hiervan een toename van rapportages en verantwoording naar opdrachtgevers, is het tijd voor een verdere professionalisering.

De Regiomanager vervult hierin een proactieve en initiërende rol, ontplooit initiatieven en zet concrete acties in om nog meer dan nu een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie te zijn. Je ontwikkelt scenario’s op eerdere gedane experimenten om de taakvolwassenheid te vergroten en bent sparringpartner voor de directeur voor wat betreft de koers en richting van de organisatie op langere termijn.

FUNCTIE-EISEN

We zoeken iemand met een relevante (afgeronde) opleidingsachtergrond op WO-niveau. Je hebt aantoonbaar (meerjarige) leidinggevende ervaring opgedaan in een vergelijkbare organisatie, bij voorkeur binnen het Sociaal Domein. Je hebt actuele kennis en inzicht in organisatieprocessen, veranderprocessen en diverse managementtechnieken. Tot slot heb je een brede kennis van het sociaal werk en ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving; trends en ontwikkelingen binnen de sector zijn bij jou bekend.

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

Als Regiomanager beschik je over visie vanuit het vakgebied. Je bent bedrijfsmatig ingesteld en weet cijfers goed te vertalen naar mensen en opdrachten. Je kunt goed overzicht houden en hebt een helicopterview.
Je pakt zaken proactief op en bent daarbij resultaatgericht en ondernemend. Je durft besluiten te nemen en bent daarbij daadkrachtig wanneer dat gevraagd wordt. Verder ben je communicatief vaardig en beschik je over een goede dosis overtuigingskracht. Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en weet deze te vertalen naar opdrachten.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie van Regiomanager is ingedeeld in functieschaal 12 (CAO Sociaal Werk)  met een salaris van maximaal € 81K bruto per jaar op basis van een  36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget van 16,3%). SMWO biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vitaliteitsplan.

PROCEDURE

Kandidaten worden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken voor woensdag 2 september.
In de week van 7 tot en met 11 september vinden de gesprekken plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN

Voor aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze bedrijfsfilm en ons meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Contactpersoon voor deze vacature is mevrouw M.C. Noordhoek (directeur), 06 -12 70 36 13 of Personeelszaken te bereiken via nummer 0113 - 277 111.