Terug

SMWO zoekt twee Leer- en ontwikkelcoaches

Bekijk hier de vacature. Hieronder is de uitgebreide toelichting op de vacature te vinden. 

OVER SMWO

SMWO is een brede welzijnsorganisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen in de Oosterschelderegio. We leveren diensten aan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duivenland. Maar ook voor organisaties in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.

Hierbij wil SMWO midden in een samenleving staan waarin iedereen mee kan doen!

SMWO heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De dienstverlening is verbreed en uitgebreid. Naast het welzijnswerk en het maatschappelijk werk, wordt ook ondersteuning geboden aan mensen met een beperking. Daarnaast is het aantal projecten fors uitgebreid (en vormt inmiddels 20% van de dienstverlening). Onder andere hierdoor is SMWO gegroeid van 70 naar circa 150 medewerkers en ongeveer 400 vrijwilligers.

De organisatie hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en dat mensen met plezier werken. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een actueel vitaliteitsprogramma en een generatieregeling. Medewerkers werken graag bij SMWO, de lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is grote betrokkenheid en toewijding en medewerkers zijn  trots op de organisatie. Ook bij externe partners is SMWO een gekende speler en is de waardering voor de geleverde dienstverlening groot.

De kernwaarden van SMWO zijn: doelgericht, uitdagend, toegewijd, voor iedereen en samenwerkend. Op basis hiervan kunnen medewerkers hun handelen richting geven met als doel ‘een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen’.

AMBITIES

De ambitie zijn vormgegeven langs drie sporen:

  • Werken in de wijk; medewerkers zijn daar waar het gebeurt, dichtbij inwoners. Toegankelijk en makkelijk vindbaar.
  • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van eigen regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij onze focus.
  • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie waar niemand in de regio omheen kan. Een organisatie die maatwerk biedt aan klanten en opdrachtgevers en waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers voorop staat.

 

SMWO: EEN RESULTAATGERICHTE, LERENDE EN MODERNE ORGANISATIE

De forse groei die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt, heeft geleid tot een herijking van de organisatiestructuur en de sturingsstijl die in het najaar van 2020 wordt ingevoerd.

De kern hierbij is om te komen tot een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie die toekomstbestendig is. Een organisatie die op een bedrijfsmatige, effectieve, integrale en innovatieve wijze mensen en middelen koppelt aan de koers van de organisatie. Waar medewerkers flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de continu veranderende vraag vanuit de samenleving.

Leidende principes bij de organisatieontwikkeling zijn:

  • Focus op resultaat: een opdrachtgerichte organisatie (resultaatsturing) die werkt op basis van opdrachtgever en opdrachtnemerschap;
  • Innovatie en kwaliteit: een lerende organisatie (leren en ontwikkelen)
  • Veel ruimte voor het investeren in persoonlijk vakmanschap, persoonlijk leiderschap om te kunnen werken in taakvolwassen en resultaatgerichte teams;

Het management van SMWO bestaat samen met de directeur uit een manager Bedrijfsvoering, twee Regiomanagers en een manager Innovatie & Leren en Ontwikkelen.   

Ben jij de inspirator die SMWO verder brengt in haar ambities? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

De rol van Leer- en Ontwikkelcoach (L&O-coach) is nieuw binnen onze organisatie. De L&O- coach heeft als doel om samen met twee collega’s resultaatverantwoordelijke  teams te ondersteunen in hun ontwikkeling naar het realiseren van de ambities van SMWO. De L&O - coach doet dit op een faciliterende, stimulerende, coachende en inspirerende wijze en richt zich hierbij op de ontwikkeling van de individuele medewerkers, de teams en de organisatie als geheel waarbij de resultaten voor onze opdrachtgevers niet uit het oog verloren worden. Samen met je collega’s werk je aan het verstevigen van vakmanschap en zorg je dat het kwaliteitslabel vanuit Sociaal Werk gekoppeld wordt aan onze dienstverlening.

De Leer- en Ontwikkelcoach wordt hiërarchisch aangestuurd door de Manager Innovatie & Leren en Ontwikkelen.

TAKEN

As Leer- en Ontwikkelcoach ben je verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen om te komen tot het realiseren van een klimaat van continu leren en ontwikkelen. Je draagt in samenwerking met de collega’s zorg voor de implementatie van het beleidskader van Sociaal Werk binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vakmanschap en bevordert dat de innovatieve ideeën (voortvloeiend uit het vakmanschap) vertaald worden naar strategisch beleid, uitvoering, producten en of naar diensten welke SMWO kan aanbieden bij haar opdrachtgevers. Je zorgt voor het opstellen van scholingsplannen en deskundigheidsbevordering. Daarnaast coach je verschillende teams op samenwerking en teambuilding, waarbij  je zorgt voor een open en veilig werkklimaat.

OPDRACHT

De Leer- en Ontwikkelcoach is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van SMWO om te komen tot een nog innovatievere en lerende organisatie met aandacht voor het vakmanschap van onze medewerkers. Daarnaast ligt er de opdracht om bij zowel individuele medewerkers alsook de bijbehorende teams continu in te zetten op bevordering van kwaliteit en vakmanschap. Integrale samenwerking is een must. 

FUNCTIE-EISEN

De Leer- en Ontwikkelcoach beschikt over een HBO werk- en denkniveau, en is analytisch sterk ontwikkeld. Je beschikt over kennis van en ervaring met het Sociaal Werk. Daarbij is de coach ervaren in het werken met professionals. Effectief en overtuigend communiceren is een belangrijke functie-eis. Verder ben je creatief en innovatief. Er kan makkelijk worden geschakeld tussen operationeel en strategisch niveau. De coach heeft kennis en ervaring opgedaan in methodieken en theorieën die relevant zijn voor de uitoefening van de functie.

COMPETENTIES & VAARDIGHEDEN

Als coach ben je mensgericht en beschik je over coachingsvaardigheden. Je bent een empathisch persoon met uitstekende communicatieve vaardigheden; je komt het beste tot je recht in een faciliterende en coachende rol. Je bent een verbinder en beschikt tevens over voldoende overtuigingskracht.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie van Leer- en Ontwikkelcoach is ingedeeld in functieschaal 10 (CAO Sociaal Werk) met een salaris van maximaal € 66K bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget van 16,3%). Daarnaast beschikt SMWO over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE

Kandidaten worden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken vóór woensdag 9 september. De gesprekken zullen plaats vinden in de week van 14 tot en met 18 september.

SOLLICITEREN       

Voor aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze bedrijfsfilm en ons meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Contactpersoon voor deze vacature is mevrouw Y. van Renswoude (Adviseur Innovatie en Projecten), 06-57812517 of Personeelszaken te bereiken via nummer 0113 - 277 111.