Terug

Bedrijfsmaatschappelijk werk – voor bedrijven 

Hieronder leest u informatie die interessant is voor werkgevers. Onderaan deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen wanneer u als werknemer hulp nodig heeft.

Wanneer (privé of werk) omstandigheden het functioneren van uw medewerker (ernstig) belemmeren, dan kan bedrijfsmaaschappelijk werk van SMWO uitkomst bieden. Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt uw medewerker bij het oplossen van en omgaan met situaties in het werk of het dagelijks leven. De toestand van de medewerker kan van invloed zijn op het functioneren binnen de organisatie.

Werkwijze

Elk traject start met een intake. Hierbij wordt de kern van het probleem in kaart gebracht zodat er een passende aanpak kan worden gekozen. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker helpt met kortdurende interventies uw werknemer de eigen regie (weer) op te pakken. Soms biedt één gesprek al voldoende perspectief om zelf weer verder te kunnen. Maar er kunnen ook meer gesprekken nodig zijn. Verder biedt de bedrijfsmaatschappelijk werker praktische hulp. Hij of zij kan bemiddelen of de medewerker doorverwijzen naar een instantie of externe deskundige. 

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van SMWO bevinden zich in een onafhankelijke positie. Ze hebben veel praktijkervaring en inlevingsvermogen en beschikken over een betrokken houding. Tegelijkertijd wordt er op professionele wijze afstand bewaard. Hierdoor kunnen zij waarde toevoegen op zowel individueel als organisatorisch niveau. Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen de belangen van beide partijen.  

Er wordt gewerkt op locatie van de opdrachtgever, bij SMWO of bij externe locaties. Verder worden er duidelijke afspraken gemaakt over het plan van aanpak en het aantal gesprekken zodat het voor de werkgever als werknemer duidelijk is welk traject wordt gelopen. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de informatie en heeft geheimhoudingsplicht. 

Wat levert het op?
-    voorkomen en/of verkorten van verzuim
-    verbetering van werk/privé balans
-    verbetering van persoonlijk functioneren
-    minder lasten/kosten 

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ook worden ingezet als onderdeel van een functioneringstraject. Of als onderdeel van het plan van aanpak en de Wet Poortwachter ingezet worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het volgende telefoonnummer: (0113) 277 111.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk – hulp wanneer u die nodig heeft 

Als er sprake is van een situatie waardoor uw functioneren binnen uw werk (ernstig) belemmerd wordt, kan bedrijfsmaatschappelijk werk van SMWO uitkomst bieden. Tijdig hulp aanvragen, kan erger doen voorkomen. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van SMWO bevinden zich in een onafhankelijke positie. Ze hebben veel praktijkervaring en inlevingsvermogen en beschikken over een betrokken houding. Zij helpen u helder te krijgen waardoor uw situatie is ontstaan of door wordt veroorzaakt. 

Wanneer schakelt u de hulp in van bedrijfsmaatschappelijk werk?

Een gesprek met een betrokken en professionele gesprekspartner is zinvol als zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

-    U heeft last van (te) hoge werkdruk en psychische en/of fysieke klachten.
-    Er zijn conflicten over de werkinhoud of de manier van werken.
-    Er bestaat onzekerheid over uw functie.
-    U vindt geen aansluiting bij collega’s;
-    Er is sprake van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie;
-    U heeft privéproblemen die het werk beïnvloeden; 
-    U wordt ergens onterecht van beschuldigd.
-    U heeft last van fysieke klachten zoals moeheid, piekeren of concentratieproblemen.

Onze bedrijfsmaatschappelijk werker helpt u om zelf grip te krijgen op uw problemen en begeleidt u om de situatie op een andere manier aan te pakken. Ook kan hij of zij bemiddelen binnen en buiten de organisatie, of u doorverwijzen naar andere deskundigen. 

Er wordt gewerkt op locatie van de opdrachtgever, bij SMWO of bij externe locaties. 
Verder worden er duidelijke afspraken gemaakt over het plan van aanpak en het aantal gesprekken zodat het voor de werkgever als werknemer duidelijk is welk traject wordt gelopen. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de informatie en heeft geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming deelt de bedrijfsmaatschappelijk werker informatie uit jullie gesprekken met anderen.

Voor meer informatie of het aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met onze bedrijfsmaatschappelijk werkers:
Petra van Nes - 06-23328298
Chantal Bruijnzeel - 06-53233008