Terug

Bedrijfsmaatschappelijk werk – voor bedrijven 

Als er sprake is van een situatie waardoor het functioneren van uw medewerker (ernstig) belemmerd wordt, kan bedrijfsmaatschappelijk werk van SMWO uitkomst bieden. Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt uw medewerker bij het oplossen van en omgaan met situaties in het werk of het dagelijks leven. De toestand van de medewerker kan van invloed zijn op het functioneren binnen de organisatie.

Werkwijze

Elk traject start met een intake. Hierbij wordt de kern van het probleem in kaart gebracht zodat er een passende aanpak kan worden gekozen. Er wordt gewerkt met kortdurende interventies die de werknemer handvatten bieden om de eigen regie (weer) op te pakken. Soms biedt één gesprek al voldoende perspectief om zelf weer verder te kunnen. Maar er kunnen ook meer gesprekken nodig zijn. Verder biedt de bedrijfsmaatschappelijk werker praktische hulp. Hij of zij kan bemiddelen of de medewerker doorverwijzen naar een instantie of externe deskundige. 

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van SMWO bevinden zich in een onafhankelijke positie. Ze hebben veel praktijkervaring en inlevingsvermogen en beschikken over een betrokken houding. Tegelijkertijd wordt er op professionele wijze afstand bewaard. Hierdoor kunnen zij waarde toevoegen op zowel individueel als organisatorisch niveau. Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen de belangen van beide partijen.  

Er wordt gewerkt op locatie van de opdrachtgever, bij SMWO of bij externe locaties. Verder worden er duidelijke afspraken gemaakt over het plan van aanpak en het aantal gesprekken zodat het voor de werkgever als werknemer duidelijk is welk traject wordt gelopen. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de informatie en heeft geheimhoudingsplicht. 

Wat levert het op?
-    voorkomen en/of verkorten van verzuim
-    verbetering van werk/privé balans
-    verbetering van persoonlijk functioneren
-    minder lasten/kosten 

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ook worden ingezet als onderdeel van een functioneringstraject. Of als onderdeel van het plan van aanpak en de Wet Poortwachter ingezet worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de volgende telefoonnummers: 
06-23328298 of 06-41652676

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk – hulp wanneer u die nodig heeft 

Als er sprake is van een situatie waardoor uw functioneren binnen uw werk (ernstig) belemmerd wordt, kan bedrijfsmaatschappelijk werk van SMWO uitkomst bieden. Tijdig hulp aanvragen, kan erger doen voorkomen. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van SMWO bevinden zich in een onafhankelijke positie. Ze hebben veel praktijkervaring en inlevingsvermogen en beschikken over een betrokken houding. Zij helpen u helder te krijgen waardoor uw situatie is ontstaan of door wordt veroorzaakt. 

Wanneer schakelt u de hulp in van bedrijfsmaatschappelijk werk?

Een gesprek met een betrokken en professionele gesprekspartner is zinvol als zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

-    U heeft last van (te) hoge werkdruk en psychische en/of fysieke klachten.
-    Er zijn conflicten over de werkinhoud of de manier van werken.
-    Er bestaat onzekerheid over uw functie.
-    U vindt geen aansluiting bij collega’s;
-    Er is sprake van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie;
-    U heeft privéproblemen die het werk beïnvloeden; 
-    U wordt ergens onterecht van beschuldigd.
-    U heeft last van fysieke klachten zoals moeheid, piekeren of concentratieproblemen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker voert gesprekken met u om te helpen grip te krijgen op de problemen en biedt begeleiding bij het op een andere manier aanpakken van de situatie. Ook kan hij of zij bemiddelen binnen en buiten de organisatie, of u doorverwijzen naar andere deskundigen. 

Er wordt gewerkt op locatie van de opdrachtgever, bij SMWO of bij externe locaties. 
Verder worden er duidelijke afspraken gemaakt over het plan van aanpak en het aantal gesprekken zodat het voor de werkgever als werknemer duidelijk is welk traject wordt gelopen. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de informatie en heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw instemming vereist is als wat besproken is deel uitmaakt van overleg met derden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de volgende telefoonnummers: 
06-23328298 of 06-41652676