Terug

Welzijn in de wijk

Je huis is je thuis, je buurt is je leefgebied. Voor veel mensen speelt een groot en belangrijk deel van hun leven zich af in hun eigen wijk. Het is daarom belangrijk dat u zich thuis voelt in de wijk en er met plezier kunt wonen. Aan de ene kant speelt het voorzieningenniveau hierin een rol, maar aan de andere kant hangt de leefbaarheid ook af van de inzet van wijkbewoners. Als vrijwilliger of gewoon als fijne wijkgenoot die graag voor anderen klaarstaat, mocht dat nodig zijn.

Onze welzijnswerkers zetten zich in om de kracht van groepen mensen te versterken om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt, kern, dorp of wijk. Zij ondersteunen activiteiten en initiatieven in samenwerking met inwoners, dorpsraden en vrijwilligers. Mogelijkheden voor ontmoeting en participatie worden ondersteund, begeleid en gefaciliteerd. U kunt hierbij denken aan thema’s zoals veiligheid, spelen, groenvoorzieningen, sociale infrastructuur enzovoort. Daarbij worden zoveel mogelijk de talenten en mogelijkheden van mensen benut, zowel van jong als oud.

Heeft u vragen of ideeën rondom het welzijnswerk? Neem contact op via (0113) 277 111.