Terug

Welzijn in de wijk

Uw huis is uw thuis, uw buurt is uw leefgebied. Voor veel mensen speelt een groot en belangrijk deel van hun leven zich af in hun eigen wijk. Het is daarom belangrijk dat u zich thuis voelt in de wijk en er met plezier kunt wonen. Aan de ene kant speelt het voorzieningenniveau hierin een rol, maar aan de andere kant hangt de leefbaarheid ook af van de inzet van wijkbewoners. Als vrijwilliger of gewoon als fijne wijkgenoot die graag voor anderen klaarstaat, mocht dat nodig zijn. Onze welzijnswerkers zetten zich in om de kracht van groepen mensen te versterken om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt, kern, dorp of wijk. Zij ondersteunen activiteiten en initiatieven in samenwerking met inwoners, dorpsraden en vrijwilligers. Zij ondersteunen, begeleiden en maken ontmoeting en meedoen mogelijk. U kunt hierbij denken aan thema’s als veiligheid, spelen, groenvoorzieningen, enzovoort. Daarbij proberen we de talenten en mogelijkheden van alle bewoners zoveel mogelijk te benutten.

Heeft u vragen of ideeën over welzijnswerk? Neem contact op via (0113) 277 111.