Terug

Werkzaamheden

Algemeen Maatschappelijk Werk

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) kan iedereen terecht zonder voorwaarden vooraf of een verwijsbrief. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen of contact opnemen en zijn of haar vraag stellen. Het AMW ondersteunt mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren. De hulpverlening zorgt ervoor dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig worden de contacten met zijn of haar sociale omgeving verbeterd. Belangrijk hierbij is dat de doelen een gezamenlijke activiteit zijn van de maatschappelijk werker en de hulpvrager. Er wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Het AMW kan u bijvoorbeeld helpen bij vragen op het gebied van geld en werk, relaties en verwerking, opvoeding, onderwijs, wonen en gezondheid. De gesprekken met onze maatschappelijk werkers kunnen plaatsvinden op het kantoor van SMWO, bij u thuis of op een locatie bij u in de buurt.

Klik hier voor de flyer over het AMW

"Onze maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij vragen op het gebied van geld en werk, relaties en verwerking, opvoeding, onderwijs, wonen en gezondheid"

Onafhankelijke cliëntondersteuning

SMWO verzorgt in de Oosterschelderegio onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo).

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?
Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Of advies over onderwijs of werk? Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u met informatie, advies en ondersteuning.

 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk.
 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een gesprek met uw gemeente of zorgaanbieder en bij het voeren van dit gesprek. Een voorbeeld hiervan is het keukentafelgesprek.
 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner biedt hulp bij het zoeken en vinden van zorg die bij u past.
 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner beantwoord uw vragen over bijvoorbeeld geld, dagbesteding, wetten en regels, zelfredzaamheid en sociale contacten.
 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen uw hulpvraag duidelijk te maken, keuzes te maken of de juiste hulp voor u te regelen.

Het belang van u als cliënt staat voor ons centraal. De ondersteuning van de onafhankelijk cliëntondersteuners is gratis en voor iedereen die hulp en ondersteuning nodig heeft in het contact met de gemeente of een zorgaanbieder.

Klik hier voor de flyer over cliëntondersteuning

Onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning

Wij bieden in de provincie Zeeland onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning aan. Iedereen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook zijn of haar netwerk, kan een beroep doen op deze kosteloze ondersteuning. Door de onafhankelijke positie ten opzichte van zorgkantoren en zorgaanbieders, zijn wij in staat om te werken vanuit het belang van de cliënt. Samen met u en uw netwerk streven we naar een passend antwoord op uw vraag.

Onze Wlz-cliëntondersteuners kunnen helpen bij uiteenlopende vragen. Ze denken mee over de zorg die het beste bij u past en hoe u deze kunt organiseren. De ondersteuning is vooral gericht op het versterken van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. De ondersteuning kan bestaan uit:

 • het bieden van informatie en advies;
 • het opstellen van een persoonlijk plan;
 • het vinden van een passende zorgaanbieder;
 • het opstellen van een zorgplan;
 • bemiddelen;
 • aanvragen herindicatie;
 • klachten, beroep en bezwaar.

Klik hier voor de flyer over onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning

Sociaal Juridische Dienstverlening

Een sociaal juridisch dienstverlener biedt eerste hulp bij vragen over wet- en regelgeving. Iedereen met een vraag over geld en recht kan een afspraak maken. Wij hebben brede kennis van wetgeving op allerlei gebieden en zijn in staat hier in begrijpelijke taal uitleg over te geven. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Vaak kunnen we al tijdens de afspraak zaken voor u regelen. Soms is er meer tijd nodig zoals bij het opstellen van een bezwaarschrift. 
De hulp is gratis.

Meer informatie op onze pagina of onze
klik hier voor onze flyer van SJD.

Welzijn

Samen geven we de samenleving kleur en vorm. Ons welzijnswerk bestaat uit verschillende onderdelen, zoals jeugd- en jongerenwerk, breedtesport, ouderenwerk, vrijwilligers en opbouwwerk. De verschillende onderdelen richten zich op diverse doelgroepen, maar hebben als gezamenlijk doel het verbeteren van het woon- en leefklimaat van alle inwoners van de gemeente Goes en Schouwen-Duiveland. Voorbeelden zijn het ondersteunen van burgerinitiatieven, het organiseren van activiteiten, ondersteunen bij het opstellen van dorpsplannen enzovoort. SMWO biedt Welzijn alleen in Goes, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Borsele. 

Sport en bewegen

In samenwerking met de gemeente Goes, het CIOS, sportverenigingen, het onderwijs en verzorgingscentra organiseren wij allerlei sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud. We willen mensen (weer) in beweging krijgen, verbinden met elkaar en inspireren om in hun eigen sportieve kracht te komen staan. Ons aanbod is zeer divers, van pleintjesactiviteiten voor basisschoolkinderen tot wandelactiviteiten voor ouderen en van het adviseren van verenigingen tot het ondersteunen van sportevenementen.

SportZeeland is ook verbonden aan SMWO. Zij zijn het uitvoeringsorgaan van de Provincie Zeeland op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Klik hier om naar de website van Goesbewegen of SportZeeland te gaan.