Terug

Werkzaamheden

Algemeen Maatschappelijk Werk

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) kan iedereen terecht zonder voorwaarden vooraf of een verwijsbrief. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen of contact opnemen en zijn of haar vraag stellen. Het AMW ondersteunt mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren. De hulpverlening zorgt ervoor dat de hulpvrager beter gaat functioneren en waar nodig worden de contacten met zijn of haar sociale omgeving verbeterd. Belangrijk hierbij is dat de doelen een gezamenlijke activiteit zijn van de maatschappelijk werker en de hulpvrager. Er wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Het AMW kan u bijvoorbeeld helpen bij vragen op het gebied van geld en werk, relaties en verwerking, opvoeding, onderwijs, wonen en gezondheid. De gesprekken met onze maatschappelijk werkers kunnen plaatsvinden op het kantoor van SMWO, bij u thuis of op een locatie bij u in de buurt.

Klik hier voor de flyer over het AMW

Cliëntondersteuning

Wij bieden met cliëntondersteuning kosteloze en onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan onze cliënten en zijn of haar familie, vrienden of andere betrokkenen. Nadat de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht, wordt samen met u naar passende mogelijkheden gezocht. Cliëntondersteuning helpt bij het versterken van de zelfredzaamheid en bij de deelname aan de maatschappij.

SMWO is er voor alle kwetsbare burgers die cliëntondersteuning nodig hebben, zoals:

 • mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking;
 • mensen met een chronische ziekte;
 • ouderen;
 • mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH);
 • mensen met autisme.

Het gaat hierbij om het verkrijgen van zorg en hulpverlening op gebieden die voor de cliënt van belang zijn, zoals werk, school, wonen, opvoeden, sport of bewegen. Onze cliëntondersteuners streven ernaar dat u zich verder kunt ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunt meedoen. Daarnaast helpt cliëntondersteuning om uw positie tegenover gemeenten en andere organisaties te versterken.

Klik hier voor de flyer over cliëntondersteuning

Onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning

Wij bieden in de provincie Zeeland onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning aan. Iedereen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook zijn of haar netwerk, kan een beroep doen op deze kosteloze ondersteuning. Door de onafhankelijke positie ten opzichte van zorgkantoren en zorgaanbieders, zijn wij in staat om te werken vanuit het belang van de cliënt. Samen met u en uw netwerk streven we naar een passend antwoord op uw vraag.

Onze Wlz-cliëntondersteuners kunnen helpen bij uiteenlopende vragen. Ze denken mee over de zorg die het beste bij u past en hoe u deze kunt organiseren. De ondersteuning is vooral gericht op het versterken van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. De ondersteuning kan bestaan uit:

 • het bieden van informatie en advies;
 • het opstellen van een persoonlijk plan;
 • het vinden van een passende zorgaanbieder;
 • het opstellen van een zorgplan;
 • bemiddelen;
 • aanvragen herindicatie;
 • klachten, beroep en bezwaar.

Klik hier voor de flyer over onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning

Welzijn

Samen geven we de samenleving kleur en vorm. Ons welzijnswerk bestaat uit verschillende onderdelen, zoals jeugd- en jongerenwerk, breedtesport, ouderenwerk, vrijwilligers en opbouwwerk. De verschillende onderdelen richten zich op diverse doelgroepen, maar hebben als gezamenlijk doel het verbeteren van het woon- en leefklimaat van alle inwoners van de gemeente Goes en Schouwen-Duiveland. Voorbeelden zijn het ondersteunen van burgerinitiatieven, het organiseren van activiteiten, ondersteunen bij het opstellen van dorpsplannen enzovoort.

Sport en bewegen

In samenwerking met de gemeente Goes, het CIOS, sportverenigingen, het onderwijs en verzorgingscentra organiseren wij allerlei sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud. We willen mensen (weer) in beweging krijgen, verbinden met elkaar en inspireren om in hun eigen sportieve kracht te komen staan. Ons aanbod is zeer divers, van pleintjesactiviteiten voor basisschoolkinderen tot wandelactiviteiten voor ouderen en van het adviseren van verenigingen tot het ondersteunen van sportevenementen.

SportZeeland is ook verbonden aan SMWO. Zij zijn het uitvoeringsorgaan van de Provincie Zeeland op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Klik hier om naar de website van Goesbewegen of SportZeeland te gaan.