Terug

Mantelzorgpunt Goes

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgpunt Goes voert namens de gemeente Goes het mantelzorgbeleid uit en is er voor alle mantelzorgers die woonachtig zijn in deze gemeente. Maar wie of wat is nu eigenlijk een mantelzorger?

Mantelzorgers en vrijwilligers, vaak worden zij in één zin genoemd. Toch is er een groot verschil. Het mantelzorgen overkomt u. Iemand in uw naaste omgeving wordt ziek of kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Als naaste pakt u de rol van mantelzorger dan, bijna noodgedwongen, op. Dat is het grote verschil met vrijwilligerswerk, daar kiest u immers voor.

Het overkomt u 

Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U kiest er vaak niet voor om mantelzorger te worden. Het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. U zorgt soms 24 uur per dag, kan de zorg niet zomaar beëindigen en verricht soms verpleegkundige handelingen.

Keus

Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in een georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Zware belasting

Wanneer spreken we nu van een zware belasting of zelfs overbelasting? Van mantelzorg weten we allemaal dat deze zorg veelal vanzelfsprekend verleend wordt. Aan deze zorg zit echter ook een keerzijde: gaandeweg kan de belasting van de mantelzorger (fors) toenemen. Dit sluipende verschijnsel wordt ook wel mantelval genoemd.

Is er bij u sprake van een zware belasting of zelfs overbelasting? Het invullen van de mantelzorgtest geeft u een indicatie van belasting en in welke mate u overbelast bent.

Overbelasting voorkomen

Het is als mantelzorger best moeilijk om overbelasting te voorkomen. Wat de situatie in ieder geval niet oplost, is een ander de schuld geven, verwijten maken en emotioneel reageren. Gehoor geven aan de problemen en er goed mee omgaan, kan helpen. Dit kun je doen door planmatig te werken, te proberen positief te denken en steun te zoeken bij anderen. Een keer je hart luchten kan helpen en verlichting geven. Praat erover met mensen uit uw omgeving, uw huisarts of zoek steun bij onze mantelzorgconsulent. Daarnaast bent u uiteraard ook van harte welkom bij onze activiteiten. Klik hier voor het activiteitenoverzicht.

 

Waar haalt u de veerkracht vandaan?