Terug

Mantelzorg

Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapt of hulpbehoevend persoon. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar bijvoorbeeld ook een vriend of kennis. U kiest er zelf niet voor om te gaan zorgen, maar het overkomt u omdat u een emotionele band heeft met de persoon waar u voor zorgt. Mantelzorg kan allerlei vormen omvatten, zoals praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun.

De zorg die u als mantelzorger geeft is onmisbaar, maar kan soms te zwaar worden. Het Mantelzorgpunt Goes biedt u daarom ondersteuning, advies en begeleiding. Er worden regelmatig activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd waarbij u kennis kunt maken met andere mantelzorgers en ervaringen kunt delen. U kunt weer opladen en indien gewenst kan een vrijwilliger uw mantelzorgtaken tijdelijk overnemen. Verder kunt u deelnemen aan gespreksgroepen, cursussen en themabijeenkomsten, maar ook voor een luisterend oor kunt u bij het Mantelzorgpunt Goes terecht.