Terug

Mantelzorgpunt Goes

Mantelzorgpunt Goes ondersteunt alle mantelzorgers die in de gemeente Goes wonen. Het mantelzorgpunt voert het mantelzorgbeleid van de gemeente uit. Maar wie of wat is nu eigenlijk een mantelzorger?

Wat is mantelzorg?
Mantelzorgers en vrijwilligers, vaak worden zij in één zin genoemd. Toch is er een groot verschil. Het mantelzorgen overkomt u. Iemand in uw naaste omgeving wordt ziek of kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Als naaste pakt u de rol van mantelzorger dan - bijna noodgedwongen - op. Dat is het grote verschil met vrijwilligerswerk, daar kiest u immers voor.

Mantelzorg overkomt u 

Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U kiest er vaak niet voor om mantelzorger te worden. Het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. U zorgt soms 24 uur per dag, u kunt de zorg niet zomaar beëindigen en u verricht soms ook verpleegkundige handelingen. 

Als vrijwilliger kies je voor zorg, als mantelzorg overkomt het u

Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in een georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Zware belasting

Wanneer spreken we nu van een zware belasting of zelfs overbelasting? Van mantelzorg weten we allemaal dat deze zorg veelal vanzelfsprekend verleend wordt. Aan deze zorg zit echter ook een keerzijde: gaandeweg kan de belasting van de mantelzorger (fors) toenemen. Dit sluipende verschijnsel wordt ook wel mantelval genoemd.

Is er bij u sprake van een zware belasting of zelfs overbelasting? Het invullen van de mantelzorgtest geeft u een indicatie van belasting en in welke mate u overbelast bent.

Overbelasting voorkomen

Het kan als mantelzorger best moeilijk zijn om overbelasting te voorkomen. Wat bijvoorbeeld niet helpt, is een ander de schuld geven, verwijten maken of emotioneel te reageren. Problemen het hoofd bieden of er goed mee (leren) omgaan, kan wel helpen. Ook planmatig werken, positief (proberen te) blijven, steun bij anderen zoeken of een keer uw hart luchten kan een verschil maken. 

Praat met mensen uit uw omgeving, uw huisarts of zoek steun bij onze mantelzorgconsulent. Daarnaast bent u van harte welkom bij onze activiteiten voor mantelzorgers. Bekijk daarvoor het activiteitenoverzicht.

 

Waar haalt u de veerkracht vandaan?