Terug

Structureel bewegen begint bij vertrouwen en plezier. Met sport als middel werken aan beweegvaardigheden en sociale vaardigheden.

Binnen de beweegdriehoek zijn er twee clubs voor de middenbouw groep 4 t/m 6 en een CombiClub voor groep 7 t/m 8.  Bekijk hier onze flyer

De BeweegClub is speciaal voor kinderen die wat moeite hebben met bepaalde vormen van bewegen. Kinderen ervaren bewegen hierdoor regelmatig als “stom” en hebben minder vertrouwen in hun eigen beweegvaardigheden. Het doel van de BeweegClub is om de motorische vaardigheden te verbeteren, zodat kinderen meer plezier gaan ervaren in bewegen.

Naast de BeweegClub is er de SocioClub, deze club richt zich op kinderen die het liefst in hun eigen veilige omgeving blijven en moeite ervaren met sociale vaardigheden. De doelen binnen SocioClub liggen meer op het omgaan met winst verlies, grenzen aangeven en samenwerken. Voor de bovenbouw (groep 7-8) is er een CombiClub, hierin wordt gewerkt aan zowel de doelen van de Beweeg als SocioClub.

Door het vinden van plezier en samen te werken aan groei worden deelnemers zelfverzekerder en behalen ze succeservaringen. Ervaringen die leiden tot meer plezier in bewegen.
Met de beweegdriehoek streven wij het doel na om in de lessen kinderen kennis te laten maken met een variërend aanbod van beweegvormen. Vanuit de kennismaking met verschillende sporten en ontwikkelde vertrouwen, willen we de kinderen helpen met het vinden van een passend structureel sport- of beweegmoment.

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.