Terug

Opvoeding en opgroeien

Het krijgen van een kind is één van de mooiste ervaringen, maar vaak ook een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Veel factoren kunnen invloed hebben op het ouderschap en hoe ouders dit samen ervaren. Voorbeelden zijn de relatie tussen de ouders, balans tussen werk en gezin, sociale contacten, financiële situatie enzovoort.

Het ouderschap betekent meer dan opvoeden alleen. Iedere ouder is hierbij wel eens onzeker. In een situatie van onzekerheid is een steuntje in de rug vaak erg welkom. De meeste ouders zoeken deze steun in hun eigen omgeving van familie, vrienden en buren. Niet iedereen beschikt over een dergelijk netwerk. In deze situatie kunnen wij ondersteuning bieden bij vragen en problemen bij de opvoeding van de kinderen of opvoedvragen. Samen met u brengen we in kaart wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om het gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan.