Terug

Opvoeding en opgroeien

Het krijgen van een kind is vaak één van de mooiste ervaringen in uw leven, maar door de vele veranderingen in uw leven vaak ook een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op het ouderschap en hoe ouders het ouderschap samen ervaren. Bijvoorbeeld uw relatie als ouders, de balans tussen werk en gezin, uw sociale contacten of uw financiële situatie. 

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen en iedere ouder is wel eens onzeker. Een steuntje in de rug is dan vaak erg welkom. De meeste ouders vinden die steun in de eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren.

Voor ouders die geen steun vinden in de eigen omgeving, kan SMWO ondersteunen bij opvoedvragen of opvoedproblemen. Samen met u bepalen we wat nodig is om uw gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan. 

Gezinsmaatjes

Wat is een gezinsmaatje?

Iedere ouder is wel eens onzeker. In een situatie van onzekerheid is een steuntje in de rug vaak erg welkom. Veel ouders zoeken deze steun in hun eigen netwerk van familie, vrienden en kennissen. Voor ouders die geen hulp in hun eigen netwerk kunnen vinden, kan een gezinsmaatje dit steuntje in de rug bieden.

“Het zijn van een gezinsmaatje voor een prachtige familie heeft mijn blik verbreed en mijn leven verrijkt!”

Een gezinsmaatje is een getrainde vrijwilliger en heeft ervaring met het opgroeien en opvoeden van kinderen, kan goed luisteren en is ondernemend. Waarin biedt een gezinsmaatje ondersteuning?

  • Bieden van een luisterend oor voor de ouders.
  • Geven van praktische opvoedtips.
  • Zoeken naar activiteiten in de buurt.
  • Vergroten van het netwerk van het gezin.
  • Samen ondernemen van activiteiten.


Neem bij vragen of voor een vrijblijvende afspraak gerust contact met ons op via infopunt@smwo.nl of (0113) 277 111.