Terug

Geld en recht

De wet- en regelgeving is ingewikkeld in ons land. Wij kunnen hulp bieden als u problemen heeft met instanties. Ook met vragen over wetten en regelingen kunt u bij ons terecht. De hulp die u krijgt is gratis.

Een sociaal juridisch dienstverlener van SMWO biedt eerste hulp bij vragen over wet- en regelgeving. Iedereen met een vraag over geld en recht kan een afspraak maken. Wij hebben brede kennis van wetgeving op allerlei gebieden en zijn in staat hier in begrijpelijke taal uitleg over te geven. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Vaak kunnen we al tijdens de afspraak zaken voor u regelen. Soms is er meer tijd nodig zoals bij het opstellen van een bezwaarschrift. 

De hulp is gratis.

U kunt bij ons terecht met vragen over:

  • uitkeringen
  • arbeidszaken zoals ziekte en re-integratie
  • belastingen en Toeslagen
  • personen- en familierecht zoals bewindvoering en mentorschap
  • onderwijs: Studiefinanciering
  • WMO-zaken zoals woningaanpassingen en eigen bijdrage
  • financiële zaken: schulden, beslaglegging en hulp bij het treffen van een betalingsregeling
  • vreemdelingenrecht

Het is belangrijk om gegevens mee te nemen naar de afspraak die van belang zijn voor uw vraag zoals bijvoorbeeld uw Digi-D code.

Flyer over sociaal juridische dienstverlening

Heeft u nog vragen over sociaal juridische dienstverlening of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op met ons informatiepunt via (0113) - 277 111 of via infopunt@smwo.nl.

Bekijk hier onze laatste Column.

"Ik heb het overzicht terug in mijn financiën. Nu ik dat weer terug heb, voel ik mijzelf rustiger en sterker"

div class="column-toolbar">

Met praktische handvatten eindelijk alles weer helder!