Terug

Onafhankelijke cliëntondersteuning

SMWO biedt onafhankelijke cliëntondersteuning wanneer u vragen heeft over zorgtaken, onderwijs, wonen, werk of inkomen. Of wanneer u vastloopt u in de samenwerking met zorgorganisaties. Het is altijd fijn als er iemand met u meedenkt. Is deze hulp in uw directe omgeving er niet of heeft u behoefte aan een onafhankelijke persoon? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner, ook wel meedenker genoemd. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van SMWO denkt met u mee en geeft informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een ‘keukentafelgesprek’, het indienen van een aanvraag, het maken van een persoonlijk plan of wanneer de zorg niet naar wens verloopt. 

Hulp van SMWO is gratis

Ondersteuning van SMWO is gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. SMWO werkt bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner in de positie is om in uw belang te werken en vertrouwelijk met uw informatie omgaat.

Onafhankelijke cliëntondersteuners van SMWO

Wanneer u zorg nodig heeft, is het belangrijk om te weten wat er wettelijk gezien mogelijk is, maar ook welk aanbod er is. Samen met u kijken we wat u nodig heeft om weer verder te kunnen. We bespreken wat u zelf kunt doen, of familie en vrienden u kunnen helpen en hoe wij kunnen ondersteunen. Als dat niet voldoende is, schakelen we in overleg passende hulp in.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?

  • informatie en advies geven over de mogelijkheden voor het inzetten van zorg, over diverse zorgvormen, zorgaanbieders en hoe deze zorg betaald kan worden (Zorg in Natura of Persoons gebonden budget, Pgb)
  • helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder;
  • ondersteunen bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan over wat de beste zorg voor u is en u bijstaan bij de bespreking van een zorgplan met uw zorgaanbieder;
  • bemiddelen tussen u en uw zorgaanbieder, als u de zorg graag anders wilt invullen en u er zelf niet uitkomt met de zorgaanbieder;
  • ondersteunen in procedures van klachten, geschillen, bezwaar en beroep;
  • ondersteunen en informeren bij het aanvragen van een herindicatie.

SMWO biedt onafhankelijke cliëntondersteuning bij vragen over zorg die ingezet kan worden vanuit de Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet en WLZ (Wet Langdurige Zorg). Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg (WLZ) of heeft u vragen? Neem contact op via infopunt@smwo.nl of (0113) - 277 111. 

Meer informatie via: www.meedenkerszeeland.nl.