Terug

Rouwbegeleiding

Het eerste jaar na het verlies van iemand die je dierbaar is, blijkt vaak een jaar van “overleven” te zijn. Nadat alle praktische zaken zijn afgerond rondom het afscheid en de uitvaart, begint voor de omgeving het gewone leven weer.

Bij SMWO zijn er diverse mogelijkheden om u te ondersteunen bij het proces van rouw en verwerking. Bijvoorbeeld een gespreksgroep Rouwbeleving, of het nabestaanencafé voor mantelzorgers. Naast een luisterend oor is het fijn om je verdriet te kunnen delen met lotgenoten en ervaringen uit te wisselen. De schok, het ongeloof, de verdoofdheid, de realiteit en het verdriet dat altijd blijft. Mantelzorgers die een dierbare hebben verloren herkennen deze gevoelens. Tijdens de beginperiode van rouw is er vaak nog veel aandacht voor de nabestaanden, maar daarna wordt de aandacht minder. De omgeving begrijpt vaak niet helemaal wat de impact van dit verdriet is en wat iemand ervaart. 

Bekijk hier het overzicht van onze gespreksgroepen, of neem contact met ons op zodat we u op een passende manier kunnen helpen.