Terug

Echtscheiding en opvoeden

Krijgt u te maken met scheiding dan komt er veel op u af. Scheiden is een ingrijpend (veranderings-)proces en gaat vaak gepaard met emoties. Naast alle emoties moeten er veel zaken geregeld worden, bijvoorbeeld rondom het huis, de alimentatie en het pensioen. Als u kinderen heeft, komt daar nog een ouderschapsplan bij met afspraken over de opvoeding.

Als ouders uit elkaar gaan betekent dit ook veel voor de kinderen. Opeens verandert hun leven. Denk maar aan het opgroeien in “twee huizen”. Veel kinderen voelen zich boos, verdrietig, eenzaam of angstig en sommige kinderen voelen zich opgelucht. Hoe moeizamer de scheiding verloopt hoe groter de gevolgen voor kinderen kunnen zijn. Goede hulp en begeleiding kan daar zeker bij helpen.

Heeft u vragen over uw scheiding? Een maatschappelijk werker van SMWO kan  ondersteuning bieden. Samen met u bespreekt hij of zij uw vragen rondom uw scheiding en welke hulp in uw situatie het best passend is.

Ook uw kinderen kunnen ook hulp krijgen bij het verwerken van de scheiding. Bijvoorbeeld in een groep, waarin ze leren met de situatie om te gaan en hun gevoelens te uiten.