Terug

Cursus en training

Binnen cliëntondersteuning en het maatschappelijk werk wordt vaak met individuen, echtparen of gezinnen gewerkt. Soms kan het juist zinvol zijn om met een groep mensen aan de slag te gaan die in een vergelijkbare positie verkeren of overeenkomsten hebben in hun vragen en problematiek.

Het voordeel van het werken in groepsverband is dat u ziet dat u er niet alleen voor staat, u steun kunt vinden bij anderen, ervaringen kunt delen, van elkaar kunt leren en nieuwe sociale contacten opdoet. Daarnaast wordt praten met elkaar gecombineerd met doen. Het oefenen gebeurt in de groep, bijvoorbeeld in een rollenspel, maar ook thuis kunt u aan de slag gaan met opdrachten.

SMWO heeft cursussen en trainingen op allerlei gebieden. Jaarlijks hebben wij een structureel aanbod dat wordt aangevuld met cursussen waar op dat moment vraag naar is. Via onderstaande linken kunt u de cursussen voor mensen met en zonder een beperking raadplegen. Mocht u op zoek zijn naar een cursus of training op een bepaald gebied die niet in de lijst staat, neem dan vrijblijvend contact met ons op.