SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.  Samen met burgers en organisaties geven we vorm aan het sociaal domein binnen de Oosterschelderegio op het gebied van zorg, welzijn,wonen en werk.

Wilt u weten wat we binnen uw gemeente betekenen? Ga naar uw gemeente en download de factsheet.

Wat doet SMWO in uw gemeente?