Terug

Gemeente Schouwen-Duiveland

Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geven we vorm aan het Sociaal Domein. SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

In de gemeente Schouwen-Duiveland biedt SMWO:

 • Maatschappelijk werk

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk van SMWO kunt u altijd terecht, ook zonder verwijsbrief. Onze maatschappelijk werkers ondersteunen u bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in uw functioneren of het functioneren van degene waar u voor zorgt. Heeft u hulp nodig op het gebied van geld en werk, relaties en verwerking, opvoeding, onderwijs, wonen of gezondheid? SMWO staat voor u klaar. Heeft u of de persoon waar u voor zorgt een lichamelijke, verstandelijke, psychische, visuele of auditieve beperking. Of autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel of een chronische ziekte? Ook dan bieden wij passende hulp. De hulp van onze medewerkers is altijd gericht op de eigen kracht van onze cliënten. Zodat zij op eigen kracht deel kunnen nemen aan de samenleving. 

 • Welzijn

Samen geven we de samenleving kleur en vorm. Het welzijnswerk van SMWO bestaat uit verschillende onderdelen, zoals jeugd- en jongerenwerk, breedtesport, ouderenwerk, mantelzorg, vrijwilligers, de Ruilwinkels en opbouwwerk. Onze welzijnswerkers werken mét en vóór verschillende groepen uit de samenleving. Zij organiseren leuke activiteiten in de buurt, voor jong en oud. Zij ondersteunen vrijwilligers (Vrijwilligerspunt Goes), mantelzorgers (Mantelzorgpunt Goes), én burgerinitiatieven. Onze welzijnswerkers verbinden sterke en kwetsbare mensen met elkaar, en zorgen ervoor dat mensen (weer) gebruik kunnen maken van hun eigen kracht. 

Iedereen loopt wel eens tegen een situatie of probleem aan waar u alleen lastig uitkomt. Dat kan gaan over geldzaken, opvoeding, zorg, wonen of werk. Weet u niet goed bij wie u hiervoor terecht kunt? Het is altijd fijn als er iemand meedenkt. Dit kan een familielid of kennis zijn, maar u kunt ook terecht bij de cliëntondersteuning van SMWO. 

Cliëntondersteuners van SMWO geven advies, ondersteunen of denken mee waar u met uw hulpvraag terecht kunt. De ondersteuning kan variëren van het voorbereiden van gesprekken tot het meegaan naar afspraken met instanties. Iedereen kan een beroep doen op deze kosteloze ondersteuning. De cliëntondersteuning welke SMWO biedt, is professioneel en onafhankelijk. SMWO biedt ook informele cliëntondersteuning door opgeleide vrijwilligers (meedenkers) met u in contact te brengen. SMWO zoekt voor u de meest passende hulp.

 • sociaal juridische dienstverlening

De wet- en regelgeving is ingewikkeld in ons land. De sociaal juridisch dienstverleners van SMWO staan voor u klaar als u vragen heeft over wetten en regelingen. Zij geven u advies en informatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven van brieven en bezwaarschriften. U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 • uitkeringen en toeslagen
 • betalingsproblemen en schulden
 • arbeidsongeschiktheid
 • echtscheiding
 • bewindvoering
   
 • Groepswerk: trainingen en gespreksgroepen.

U staat er niet alleen voor! Steun vinden bij anderen, ervaringen delen, leren van elkaar en nog veel meer. Een aanvullende vorm op individuele hulpverlening met tevens aanbod voor mensen met een beperking.

Het aanbod is onder te verdelen in de volgende thema’s:

 • Gezin
 • Weerbaarheid
 • Rouw
 • Sociale vaardigheden
 • Geldzaken
 • Boosheid
 • Spanningsklachten
 • Seksualiteit

Meer informatie over onze dienstverlening: https://www.smwosd.nl/​

Projecten die momenteel actueel zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland:

 • Thuis in je Dorpshuis: een pilot om dorpsgenoten te ontmoeten en informatie te verkrijgen.
 • Thuis in de Kern: het project ‘Thuis in de Kern’ wil er aan bijdragen, dat elke inwoner zich “thuis” kan (blijven) voelen in zijn eigen dorp.
 • Wijkcirkel: inwoners vormen met elkaar een netwerk en ondersteunen elkaar bij het zelfstandig wonen; een vrijwilliger is aanwezig om de cirkel te ondersteunen in de voortgang.
 • Jeugdexpertise: regie en ondersteuning in gezinssituaties met verhoogde veiligheidsrisico’s op het gebied van (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Kennisoverdracht vanuit de gecertificeerde instelling.
 • Het alcohol- en drugsproject gericht op preventie. Dit project voert SMWO samen met 1NUL1 uit.

Wat heeft SMWO het afgelopen jaar bereikt in uw gemeente? Download hier de factsheet van de gemeente Schouwen-Duiveland.