Terug

Rol SMWO

SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, wonen en werk geven we vorm aan het Sociaal Domein. 

Welzijnswerk

Welzijnswerk is gericht op het collectief. We bieden en faciliteren mogelijkheden voor ontmoeting en activering. We ondersteunen burgerinitiatieven en maken gebruik van de eigen kracht van bewoners. We verbinden sterke en kwetsbare burgers met elkaar. We koppelen formele en informele zorg aan elkaar door de inzet van vrijwilligers die hiertoe worden opgeleid en vanuit SMWO de juiste handvatten meekrijgen. We signaleren problemen en verwijzen indien nodig door naar individuele hulpverlening.

Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning

Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning zijn een laagdrempelige eerstelijnsvoorziening die beschikbaar is voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We bieden hulp, ongeacht persoonlijkheidskenmerken en achtergrond van de cliënt. Niemand wordt uitgesloten. De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt cliënten om de regie over hun eigen leven te behouden of terug te krijgen. Indien nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. Daarnaast wordt 24-uurs hulp in crisissituaties geboden. Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning zijn voor iedereen toegankelijk en gericht op zelfstandige deelname van het individu in de maatschappij. Door vroegtijdige inzet van deze laagdrempelige eerstelijnsvoorzieningen kan de inzet van zware en kostbare zorg in de tweede lijn worden voorkomen. Door binnen de gebiedsgerichte teams samen met partners tijdig de juiste hulp te bieden, kan doorverwijzing naar zwaardere zorg worden voorkomen.

SMWO vervult een aantal rollen in de domeinen welzijn en zorg:

  • Problematiek vroeg signaleren en met preventief ingrijpen kostbare zorg voorkomen.
  • Het versterken van burgerkracht en bevorderen van participatie.
  • Het verbinden van kwetsbare en sterke burgers met de juiste combinatie van informele en formele zorg.
  • Burgers individueel ondersteunen om hen weer deel te laten nemen aan de samenleving.