Terug

Familienetwerkberaad

Soms heeft u zorgen over een bepaalde situatie of bent u op zoek naar een oplossing voor uw problemen. Voorbeelden van situaties kunnen onder andere zijn moeite hebben met de opvoeding van kinderen, gevoel van eenzaamheid hebben, problemen in de buurt of dreiging van huiselijk geweld. Een mogelijkheid tot het vinden van oplossingen, is het inzetten van een familienetwerkberaad.

Een familienetwerkberaad vormt u met mensen die belangrijk voor u zijn, zoals familie, vrienden, buren, kennissen en betrokken hulpverleners. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider van SMWO worden signalen, zorgen en eventuele problemen besproken en nader onderzocht. Samen gaat u op zoek naar veranderingen en verbeteringen. Wie hebben er goede ideeën? Wat kan een eerste stap zijn, wie gaat daarbij helpen en op welke manier gaan we dit aanpakken? Samen bedenkt u mogelijke oplossingen en maakt u afspraken hierover. Dat is de kracht van het familienetwerkberaad. Het resultaat is een plan van aanpak waarmee u aan de slag gaat en waarvoor u samen verantwoordelijk bent.

Het familienetwerkberaad wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider van SMWO. Samen met u wordt de bijeenkomst voorbereid. 

Vragen of meer informatie?

Wilt u weten of uw situatie of probleem geschikt is voor een familienetwerkberaad? Of wilt u als hulpverlener bespreken of het inzetten van een familienetwerkberaad geschikt zou zijn? Neem dan contact op met het Infopunt van SMWO via infopunt@smwo.nl of 0113-277 111. Onze medewerkers behandelen uw vraag vertrouwelijk en professioneel en verzorgen de aanmelding.

Door de eigen inbreng en de kracht van het netwerk van mijn cliënt is de situatie na lange tijd verbeterd.