Terug

Organisatie

Visie

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. De combinatie van maatschappelijk werk en welzijn zorgt dat SMWO zowel individuele als collectieve ondersteuning kan bieden. SMWO verbindt kwetsbare én krachtige burgers met elkaar, waarmee onze rol als facilitator en ondersteuner van maatschappelijk werk en welzijn tot uitdrukking komt.

Bekijk hier onze bedrijfsfilm!

Ambities

De ambities waarvoor SMWO de komende jaren kiest, passen bij de visie van de organisatie en geven richting aan het handelen en de houding van medewerkers (professionals en vrijwiligers) en de inrichting van onze organisatie. Voor de periode 2015 - 2018 staan de volgende ambities centraal:

 1. Dienstverlening dichtbij;
 2. Integraal werken;
 3. Versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg;
 4. SMWO, een innovatieve koploper in het Sociaal Domein;
 5. Continuïteit van zorg in een duurzame organisatie;
 6. Professionele kwaliteit;
 7. Transparante communicatie over ons werk en de resultaten.

Stichtingsbestuur

SMWO is een stichting met een stichtingsbestuur dat bestaat uit de volgende bestuurders:

 • de heer J.M. de Jonge, voorzitter;
 • de heer P.J. Dorst, secretaris;
 • de heer J.L. de Troije, penningmeester;
 • mevrouw W.M.C. Heesters-Lavrijsen, lid;
 • mevrouw T. van Sisseren-Renema, lid;
 • de heer K.G. Terlage
 • de heer G.E. Houtekamer, lid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Statutaire naam:      Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio
KvK-nummer:      41115235
RSIN:      804349393

 

Financiën

Hier vindt u het jaarverslag 2019 van SMWO en de balans en winst- en verliesrekening.