Terug

Organisatie

Visie

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. De combinatie van maatschappelijk werk en welzijn zorgt dat SMWO zowel individuele als collectieve ondersteuning kan bieden. SMWO verbindt kwetsbare én krachtige burgers met elkaar, waarmee onze rol als facilitator en ondersteuner van maatschappelijk werk en welzijn tot uitdrukking komt.

Bekijk hier onze bedrijfsfilm!

Ambities

In het Meerjarenbeleidsplan staat onze ambitie voor de komende jaren. Waar staan we voor? Wat wil SMWO bieden in de periode 2020 tot 2025?

U leest in het Meerjarenbeleidsplan de ambities van SMWO, gericht op het realiseren van de visie. Deze is vormgegeven langs drie sporen:

 • Werken in de wijk; we zijn daar waar het gebeurt, dichtbij onze klanten: de inwoners.
  We zijn de ogen en oren van de gemeenten in wijken en dorpen.
 • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij specifiek onze aandacht.
 • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie in de regio waar niemand omheen kan. We bieden maatwerk aan klanten en opdrachtgevers waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers cruciaal zijn, evenals kwalitatief goede zorg.

De digitale versie van het Meerjarenbeleidsplan - inclusief de kernwaarden van SMWO - kunt u hier lezen. Het Meerjarenbeleidsplan is samengevat in een kleurrijke praatplaat, die u aan het einde van het plan vindt. 

Raad van Toezicht

SMWO is een stichting met een Raad van Toezicht dat bestaat uit de volgende bestuurders:

 • de heer J.M. de Jonge, voorzitter;
 • de heer P.J. Dorst, secretaris;
 • de heer J.L. de Troije, penningmeester;
 • mevrouw T. van Sisseren-Renema, lid;
 • mevrouw F.B. Slager-van Waardenburg, lid;

 • de heer G.E. Houtekamer, lid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Statutaire naam:      Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio
KvK-nummer:      41115235
RSIN:      804349393

 

Organisatiestructuur 

Financiën

Bij 'Gemeenten' vindt u het jaarverslag per gemeente. Het jaarverslag voor SWVO is hier terug te lezen. Het jaarbeeld van 2023 is hier gevisualiseerd.  
Bekijk hier de balans en winst- en verliesrekening.