Terug

Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+

Het doel van het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ (IHB 75+) is om ouderen in de gemeente Goes actief te benaderen, zodat wij kunnen signaleren wat er bij deze groep speelt. Zo kan SMWO u informeren over bestaande regelingen en hulpmiddelen en u hierin op weg helpen. Verder wil SMWO in kaart brengen welke participerende rol de 75-plusser heeft in de samenleving.

Iedere 75-plusser die in Goes woont, krijgt een brief van de gemeente. SMWO benadert u daarna telefonisch of persoonlijk en kan een afspraak voor u maken voor een huisbezoek van één van onze vrijwillige ouderenadviseurs. Het benaderen van de 75-plussers gebeurt stapsgewijs aan de hand van de verschillende wijken. 

Onbekend met allerlei regelingen

Ouderen vinden vaak moeilijk zelfstandig de weg naar instanties en het verkrijgen van de juiste informatie kan lastig zijn. Regelingen op het gebied van vervoer of huishoudelijke hulp veranderen geregeld en veel informatie wordt grotendeels op websites aangeboden. Ook van de regelingen van de gemeente Goes is men niet altijd goed op de hoogte, waardoor geld en mogelijkheden onbenut blijven.
Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen.

Een vrijwillig ouderenadviseur komt op afspraak bij de oudere thuis. Aan de hand van een gespreksleidraad wordt er een gesprek gevoerd waar diverse onderwerpen aan bod komen zoals wonen, gezondheid, mantelzorg, sport & beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding & activiteiten, mobiliteit en financiën. Aan de orde komen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervoer, huur- of zorgtoeslag, ondersteuning bij de administratie, de behoefte aan contact en het deelnemen aan activiteiten thuis of in de omgeving.

Het huisbezoek kan een vervolg krijgen

Wanneer er na afloop van het huisbezoek nog vragen zijn, dan worden die met toestemming van de oudere doorgegeven aan het ouderenwerk of het Vrijwilligerspunt van SMWO. Afhankelijk van de gevraagde informatie, hulp of andere vormen van ondersteuning kan er gekeken worden welke afdeling u de beste ondersteuning kan bieden. Opmerkingen en klachten over huis en omgeving worden doorgegeven aan de gemeente Goes en de woningcorporatie.

Voorheen werden de 75-plussers in alle wijken en dorpskernen binnen de gemeente bezocht. Voor de huisbezoeken bleek veel belangstelling te zijn; ruim 60 tot 92% van de senioren maakten er gebruik van.

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer weten over het project of heeft u zelf interesse om ouderenadviseur te worden? Neem dan eens een kijkje op de volgende website van het Vrijwilligerspunt Goes.

Voor verdere informatie over het project kunt u contact opnemen via info@vrijwilligerspuntgoes.nl of 0113-277111.