Terug

Gemeente Kapelle

Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geven we vorm aan het Sociaal Domein. SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

In de gemeente Kapelle biedt SMWO:

 • Maatschappelijk Werk  

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk van SMWO kunt u altijd terecht, ook zonder verwijsbrief. Onze maatschappelijk werkers ondersteunen u bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in uw functioneren of het functioneren van degene waar u voor zorgt. Heeft u hulp nodig op het gebied van geld en werk, relaties en verwerking, opvoeding, onderwijs, wonen of gezondheid? SMWO staat voor u klaar. Heeft u of de persoon waar u voor zorgt een lichamelijke, verstandelijke, psychische, visuele of auditieve beperking. Of autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel of een chronische ziekte? Ook dan bieden wij passende hulp. De hulp van onze medewerkers is altijd gericht op de eigen kracht van onze cliënten. Zodat zij op eigen kracht deel kunnen nemen aan de samenleving. 

Iedereen loopt wel eens tegen een situatie of probleem aan waar u alleen lastig uitkomt. Dat kan gaan over geldzaken, opvoeding, zorg, wonen of werk. Weet u niet goed bij wie u hiervoor terecht kunt? Het is altijd fijn als er iemand meedenkt. Dit kan een familielid of kennis zijn, maar u kunt ook terecht bij de cliëntondersteuning van SMWO. 

Cliëntondersteuners van SMWO geven advies, ondersteunen of denken mee waar u met uw hulpvraag terecht kunt. De ondersteuning kan variëren van het voorbereiden van gesprekken tot het meegaan naar afspraken met instanties. Iedereen kan een beroep doen op deze kosteloze ondersteuning. De cliëntondersteuning welke SMWO biedt, is professioneel en onafhankelijk. SMWO biedt ook informele cliëntondersteuning door opgeleide vrijwilligers (meedenkers) met u in contact te brengen. SMWO zoekt voor u de meest passende hulp.

 • sociaal juridische dienstverlening

De wet- en regelgeving is ingewikkeld in ons land. De sociaal juridisch dienstverleners van SMWO staan voor u klaar als u vragen heeft over wetten en regelingen. Zij geven u advies en informatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven van brieven en bezwaarschriften. U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 • uitkeringen en toeslagen
 • betalingsproblemen en schulden
 • arbeidsongeschiktheid
 • echtscheiding Kapelle. Vraag hier gratis de Geldwijzer Echtscheiding van het Nibud aan.
 • bewindvoering
   
 • Groepswerk: trainingen en gespreksgroepen.

U staat er niet alleen voor! Steun vinden bij anderen, ervaringen delen, leren van elkaar en nog veel meer. Een aanvullende vorm op individuele hulpverlening met tevens aanbod voor mensen met een beperking.

Het aanbod is onder te verdelen in de volgende thema’s:

 • Gezin
 • Weerbaarheid
 • Rouw
 • Sociale vaardigheden
 • Geldzaken
 • Boosheid
 • Spanningsklachten
 • Seksualiteit

Meer informatie over onze dienstverlening: https://www.smwo.nl/over-ons/werkzaamheden.

Projecten die momenteel actueel zijn in de gemeente Kapelle:

 • De Nieuwe Toekomst: training en vrijwillige coaching voor vrouwen die ervaring hebben gehad met huiselijk geweld en eigen leven willen vormgeven.
 • Buurtbemiddeling De Bevelanden: helpt om overlast tussen buren te verminderen of op te lossen.
 • Jeugdexpertise groep (JEG): regie en ondersteuning in gezinssituaties met verhoogde veiligheidsrisico’s op het gebied van (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, kennisoverdracht vanuit de gecertificeerde instelling.
 • Veilige start: het bieden van ondersteuning aan zwangere vrouwen.
   

Wat heeft SMWO het afgelopen jaar bereikt in uw gemeente? Download hier de factsheet van de gemeente Kapelle.