Terug

MQ-scan, motorische screening voor het basisonderwijs
Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext. Hiermee wordt bedoeld dat de beweegvaardigheid en het beweegplezier bij de jeugd vergroot moet worden en dat ieder kind minimaal één uur per dag beweegt voor, tijdens of na school. De gemeente Goes streeft dit na en heeft dit opgenomen in de Beweegvisie. Onder het project de Zeeuws brede screening valt het meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het basisonderwijs.

Waarom screenen van motorische vaardigheden?
Uit onderzoek blijkt dat 27% van de kinderen een motorische achterstand hebben. Om kinderen met motorische of beweegachterstanden te signaleren zijn we gestart met de (jaarlijkse) Zeeuws brede screening van motorische vaardigheden bij leerlingen in het primair onderwijs. Om de vaardigheden van 4- tot 12 jarige kinderen te beoordelen, wordt er gewerkt met een valide en betrouwbare bekwaamheidstest (MQ scan).

De MQ-scan
Het afnemen van de MQ-scan gebeurd op school – tijdens de reguliere gymles – uitgevoerd door een opgeleid testteam van het CIOS in samenwerking met SMWO. De kinderen doorlopen een parcours waarin diverse motorische vaardigheden getest worden, denk aan: balans, sprong, hand-oog coördinatie, rollen en klimmen. Gedurende de afname van het parcours loopt de tijd mee, deze plus de uitvoering van het parcours verschaffen inzicht in motorische vaardigheid. Naast de motorische screening is er een leefstijl quiz, deze wordt afgenomen door de groepsdocent ondersteunt door het testteam. 

Planning
Afstemmen samenwerking met SMWO – testdatum(s) bepalen – ouders toestemming vragen – resultaten bespreken

Vragen of meer informatie
Wilt u meer weten over de MQ-scan?
Neem dan contact op met Joeri van Wallenburg, sport- en welzijnsmedewerker SMWO:
j.vanwallenburg@smwo.nl of 0113 277 122 / 06 - 4659 4866