Terug

Vrijwillige diensten

Relaties zijn vaak een belangrijke bron van plezier, steun en welbevinden. Naast deze prettige ervaringen, zijn er in iedere relatie ook wel eens problemen. Mensen zijn verschillend en die verschillen kunnen voor spanningen zorgen. Dit kan voorkomen in je relatie met je partner, maar ook kunnen er problemen in je netwerk ontstaan zoals met vrienden, kennissen of buren. Veel problemen lossen vanzelf op. Wanneer het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kunt u een beroep op ons doen.

Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar de oorzaak van het probleem en vervolgens naar oplossingen. We stimuleren u altijd om zelf het probleem aan te pakken en brengen in kaart welke hulp uw netwerk kan bieden. We kunnen u helpen bij het vinden van nieuwe sociale contacten door het inzetten van een maatje of het volgen van een cursus. Er zijn tal van mogelijkheden waar u vrijblijvend naar kunt informeren.