Over ons

Wie zijn wij?

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) is een brede organisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen.

Wat is ons werkgebied?

We ondersteunen met maatschappelijk werk en cliëntondersteuning alle inwoners van de gemeenten in de Oosterschelderegio: 

  • Borsele
  • Goes
  • Kapelle
  • Noord-Beveland
  • Reimerswaal
  • Schouwen-Duiveland
  • Tholen

Op het gebied van Welzijn ondersteunen we inwoners van de gemeenten:

  • Goes
  • Schouwen-Duiveland

Voor Zeeuwen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verzorgt SMWO de kosteloze Wlz-cliëntondersteuning. 

Waar staan wij voor?

SMWO staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom kwetsbare en krachtige burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. Door de unieke combinatie van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning en welzijn kan SMWO zowel collectieve als individuele ondersteuning bieden.

Wat zijn onze ambities?

1. Dienstverlening dichtbij

SMWO is aanwezig in wijken en dorpen en bieden onze dienstverlening aan op lokaal niveau, in lokale teams en samen met partners. We beantwoorden (hulp)vragen in een zo vroeg mogelijk stadium en wij verwijzen, indien nodig, snel en effectief door naar gespecialiseerde hulp- en dienstverleners.

2. Integraal werken

Wij zetten het welzijnswerk in voor het signaleren van problematieken, het ondersteunen van burgerinitiatieven en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Indien nodig, kan men worden doorverwezen naar individuele hulpverlening. Wij benaderen (hulp)vragen vanuit verschillende perspectieven en werken daarbij intensief samen met andere professionals in de wijk.

3. Versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg

De overheid zet in op het versterken van burgerkracht en het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Er wordt van mensen verwacht dat ze een beroep doen op het eigen sociale netwerk van familie, vrienden en buren. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen en diensten verlenen op allerlei gebieden, zoals mantelzorg, gemaksdiensten, maatjesprojecten, huisbezoeken of het invullen van formulieren. In het Vrijwilligerspunt van SMWO kunnen vrijwilligers terecht voor informatie, advies en ondersteuning, maar ook voor het volgen van trainingen of bijeenkomsten om andere vrijwilligers te ontmoeten.

4. SMWO, een innovatieve koploper in het Sociaal Domein

SMWO beweegt mee met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. We zoeken voortdurend naar nieuwe allianties met maatschappelijke organisaties en commerciële partijen. Ons uitgangspunt is dat we diensten aanbieden die aansluiten bij onze kerntaken maatschappelijk werk en welzijn en versterkend werken op ons dienstenaanbod. We staan open voor nieuwe concepten en werkmethoden.

5. Continuïteit van zorg in een duurzame organisatie

SMWO voelt zich verplicht tot het leveren van een maximale inspanning om de kosten van de organisatie te stabiliseren. Wij willen niet alleen een duurzame organisatie zijn op financieel gebied, maar ook op het gebied van energiebesparingen en milieubewust beleid.

6. Professionele kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. Dit doen we door te luisteren naar onze klanten en partners, professioneel te handelen en open en duidelijk te communiceren. Deze kwaliteit zien we terug in de resultaten van ons werk en het formele certificeringstraject. Om het klantproces centraal te stellen, hebben wij het ISO NEN zorg en welzijn certificaat.

7. Transparante communicatie over ons werk en de resultaten

Communicatie is essentieel voor een goed functionerende organisatie. SMWO vindt het belangrijk zichtbaar te maken welke diensten zij cliënten, gemeenten en commerciële opdrachtgevers biedt en wat de concrete resultaten van onze inzet zijn.