Terug

Beweegdriehoek, brengt kinderen structureel in beweging!

Structureel bewegen begint bij vertrouwen en plezier. Met sport als middel werken aan beweegvaardigheden en sociale vaardigheden.

Binnen de beweegdriehoek zijn er twee clubs voor de middenbouw groep 4 t/m 6 en een CombiClub voor groep 7 t/m 8.

De BeweegClub is speciaal voor kinderen die wat moeite hebben met bepaalde vormen van bewegen. Kinderen ervaren bewegen hierdoor regelmatig als “stom” en hebben minder vertrouwen in hun eigen beweegvaardigheden. Het doel van de BeweegClub is om de motorische vaardigheden te verbeteren, zodat kinderen meer plezier gaan ervaren in bewegen.

Naast de BeweegClub is er de SocioClub, deze club richt zich op kinderen die het liefst in hun eigen veilige omgeving blijven en moeite ervaren met sociale vaardigheden. De doelen binnen SocioClub liggen meer op het omgaan met winst verlies, grenzen aangeven en samenwerken. Voor de bovenbouw (groep 7-8) is er een CombiClub, hierin wordt gewerkt aan zowel de doelen van de Beweeg als SocioClub.

Door het vinden van plezier en samen te werken aan groei worden deelnemers zelfverzekerder en behalen ze succeservaringen. Ervaringen die leiden tot meer plezier in bewegen. Met de beweegdriehoek streven wij het doel na om in de lessen kinderen kennis te laten maken met een variërend aanbod van beweegvormen. Vanuit de kennismaking met verschillende sporten en ontwikkelde vertrouwen, willen we de kinderen helpen met het vinden van een passend structureel sport- of beweegmoment.

Bekijk hier onze flyer van de Beweegdriehoek. 

 

Voor wie?

SMWO Beweegdriehoek richt zich op kinderen uit groep 4 – 8 van het basisonderwijs, binnen de gemeente Goes.

Praktische informatie

Om aan bovenstaande doelen te kunnen werken krijgen de lessen in het Omnium veel individuele aandacht. Dit is mogelijk omdat er in kleine groepjes gewerkt wordt. Aan de BeweegClub en CombiClub kunnen maximaal 15 kinderen en aan de SocioClub kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen.

Plezier staat in alle lessen voorop en wordt gewaarborgd door de deskundige begeleiding. Per schooljaar starten er 2 trajecten van 12 lessen met een duur van 55 minuten per les.
Iedere woensdagmiddag 14:30 - 17:30 vanaf 22 maart, met uitzondering van vakantie en feestdagen.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer weten over de Beweegdriehoek of aanmelden?
Neem dan contact op met Joeri van Wallenburg, sport- en welzijnsmedewerker SMWO:
j.vanwallenburg@smwo.nl of 0113 277 122 / 06 - 4659 4866


Inschrijven