Column sociaal juridische dienstverlening l oktober

Een nulletje te veel


 “Ik moet alle toeslagen terugbetalen”, zegt de heer P. geschrokken aan de telefoon. Hij is een oudere man die niet heel ‘digivaardig’ is. Dit laatste zorgt niet zelden voor problemen nu tegenwoordig vrijwel alles via de telefoon of computer gaat. Dit geldt ook voor het doorgeven van informatie aan de belastingdienst. Helaas kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben als het gaat om belastingen en toeslagen. Als sociaal juridisch dienstverlener zie je problemen rondom dit thema met enige regelmaat voorbij komen.

 

Met het huidige toeslagensysteem is het niet verwonderlijk dat het weleens fout gaat. Mensen worden gevraagd om vooraf hun inkomen voor een heel jaar in te schatten. Op basis van die schatting, wordt het recht op toeslagen en de hoogte berekend. Wanneer het zogeheten toetsingsinkomen lager wordt ingeschat dan het aan het einde van het jaar in werkelijkheid blijkt te zijn, ontstaat er een terugbetalings-verplichting van de te veel ontvangen toeslagen. Dit is voor mensen die juist door de toeslagen de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen een ramp, want geld om de te veel ontvangen toeslagen terug te betalen is er meestal niet.

De heer P. is één van de velen die vreest meer te hebben gekregen dan waar hij recht op heeft. Hij heeft een brief van de belastingdienst ontvangen waarin staat dat hij geen recht meer heeft op toeslagen. Daarnaast moet hij het geld wat hij al ontvangen heeft, terugbetalen. Meneer begrijpt niet waarom zijn recht op toeslagen is gewijzigd: Hij ontvangt al een aantal jaar een AOW-uitkering en er zijn verder geen wijzigingen geweest in de hoogte van zijn inkomen.

Mijn collega gaat op huisbezoek en hoeft niet lang te zoeken naar de fout. Bij het doorgeven van zijn toetsingsinkomen heeft meneer per ongeluk een nulletje te veel opgegeven. Nu lijkt het alsof hij jaarlijks meer dan twee ton verdient. Helaas is het systeem van de belastingdienst niet zo geavanceerd dat het op deze gigantische inkomensverhoging aanslaat. Door de verkeerde registratie is het recht op toeslagen vervallen en de terugbetalingsverplichting ontstaan.

De situatie van meneer laat zien dat een klein typfoutje vervelende gevolgen kan hebben. In dit geval is de terugbetalingsverplichting onterecht en heeft meneer nog steeds recht op toeslagen. Vaak is de uitkomst echter niet zo rooskleurig en is er door een verkeerde registratie van het inkomen daadwerkelijk een schuld ontstaan.

Wijzigt je inkomen of krijg je een brief thuis met de vraag om het toetsingsinkomen door te geven maar twijfel je? Dan doe je er goed aan om contact op te nemen met een sociaal juridisch dienstverlener om een berekening te laten maken. Dit kan door te bellen met het Informatiepunt van SMWO via telefoonnummer 0113 -277 111.