Terug

Vacature vrijwilligers Informeel Huisbezoek

SMWO zoekt

Vrijwilligers

Voor huisbezoeken bij het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+

Doel

SMWO en de gemeente Goes, vinden vitaal en waardig ouder worden belangrijk. Voor het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ is SMWO op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om tijdens een huisbezoek in gesprek te gaan met ouderen over de kwaliteit van hun leven hoe zij dit momenteel ervaren. Deze huisbezoeken vinden al 15 jaar plaats, momenteel zijn een aantal vrijwilligers gestopt, en zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die het team willen versterken.

U signaleert tijdens het huisbezoek of er behoefte is aan bijvoorbeeld (mantelzorg) ondersteuning, inzet van voorzieningen en hulp of informatie over activiteiten. U bespreekt de uitkomst van het gesprek met de welzijnswerker. Zo nodig wordt professionele hulp aangeboden en ingeschakeld. Om goed voorbereid te zijn en te zorgen dat u met vertrouwen op huisbezoek gaat ontvangt u eerst een training.

Functie

U inventariseert de wensen en behoeften met behulp van een gespreksleidraad. U informeert de ouderen over de activiteiten en voorzieningen in de wijk en u signaleert en verwijst door naar professionals. Een huisbezoek duurt ongeveer 1 uur. We vragen u minimaal 2 huisbezoeken per week af te leggen. U wordt gekoppeld aan een wijk en/of dorp van de gemeente Goes, zodat u ook beter weet wat er in dit gebied aan bv activiteiten en/of bijeenkomsten wordt georganiseerd.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om zich bezig te houden met het promoten en bekendmaken van het project in de wijk/dorp.

Dit hoeven niet alle vrijwilliger te willen/doen in een wijk, maar als daar uw belangstelling ligt, kunt u dit aangeven en is dit voor het project een goede aanvulling.

We zoeken vrijwilligers die:

 • Belangstelling hebben voor ouderen;
 • Een goed gesprek kunnen voeren waarin de oudere centraal staat;
 • Signaleren van vragen/problemen en deze vervolgens bespreken met de coördinator;
 • Integriteit hebben als er vragen/problemen zijn en die signalen doorgeven;
 • Voorlichting kunnen geven over sociale kaart (boekje);
 • In de afgesproken wijk/dorp actief op zoek gaan naar plekken waar het aanbod van het IHB 75+ bekend kan worden gemaakt;
 • Beschikken over VOG (betaald door SMWO).

Wij bieden u:

 • Een training voor het afleggen van de huisbezoeken;
 • Elk jaar een bijscholing gericht op een actueel onderwerp;
 • Een periodiek overleg over de stand van zaken en andere relevante zaken, waarbij uitwisselen van ervaringen van de vrijwilligers een vast onderdeel is;
 • Individuele begeleiding door SMWO;
 • Ondersteuning bij het invullen van de digitale vragenlijsten;
 • Inspirerend contact met ouderen en de mede IHB-vrijwilligers;
 • Attentie met Kerst, kerstborrel en informeel contact met de groep IHB vrijwilligers;
 • Vrijwilligersovereenkomst;
 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt kosteloos aangevraagd, kilometervergoeding hoort hierbij.

Interesse?

Bent u die gemotiveerde vrijwilliger en wilt u graag ons team versterken? Neem dan contact op via info@smwo.nl of telefonisch via (0113 277 111), dan gaan we graag met u in gesprek!


In het kader van de AVG worden persoonsgegevens na de procedure vernietigd.