Column sociaal juridische dienstverlening l juni

Deze maand: Er borrelt wat
Door Ishara Esajas, sociaal juridische dienstverlening, SMWO

Als een partij de gang naar de rechter besluit te nemen, is er meestal al heel wat juridisch getouwtrek aan vooraf gegaan. In sommige gevallen is een rechtszaak het laatste redmiddel als partijen er onderling echt niet uit weten te komen. Gelukkig is het niet altijd noodzakelijk en proberen wij mensen met een juridisch probleem te helpen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden.

Zo ook in het geval van mevrouw, die bij mij op spreekuur komt omdat ze al lange tijd last heeft van problemen met haar huurwoning. De leidingen zijn verstopt, waardoor er meerdere keren lekkages in haar woonkamer zijn geweest. Daarnaast maken de leidingen continu geluid, wat bij mevrouw veel stress en angst veroorzaakt. Ze heeft deze problemen al eerder aangekaart bij haar verhuurder maar die stelt dat de aannemer verantwoordelijk is. De aannemer zegt op zijn beurt dat de verhuurder zelf stappen moet ondernemen. Hoe het ook zij, een plan van aanpak is er op dat moment nog niet.

Mevrouw zit al erg lang in spanning en is er nu zo onderhand wel klaar mee. Zij wil graag dat de leidingen gemaakt worden en dat ze weer rust kan vinden in haar huis. Ze weet alleen zelf niet goed hoe zij dit in een brief moet verwoorden en bij wie ze moet zijn. Gelukkig kan ik mevrouw hierbij helpen. We spreken af dat ik voor haar ga uitzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken en dat ik een klachtenbrief voor haar ga opstellen.

Voor ik de brief ga schrijven, lees ik eerdere uitspraken van rechters door en bekijk ik wat zij hierover oordelen. Ik wil graag weten wie in dit geval verantwoordelijk is en hoe dit juridisch wordt onderbouwd. In dit geval is dat de verhuurder die zorg dient te dragen voor het woongenot van zijn huurder. Dat het woongenot van mevrouw ernstig wordt verstoord, is wel duidelijk. In vergelijkbare gevallen is de verhuurder degene die het gebrek moet oplossen.  

Diezelfde middag schrijf ik een brief voor mevrouw. De inhoud is misschien enigszins ingewikkeld maar de boodschap is duidelijk: Ik stel u aansprakelijk voor mijn probleem en geef u veertien dagen de tijd om hierop te reageren met een plan van aanpak.

Na een week belt mevrouw mij nerveus op. Ze heeft nog steeds niks gehoord. Ik probeer haar gerust te stellen en geef aan dat de termijn nog niet is verlopen. We wachten het dus nog even af. Precies een week later belt mevrouw mij weer op. Ik hoop dat zij inmiddels een reactie heeft gekregen. Gelukkig is dat ook het geval: ze heeft een reactie van haar verhuurder en duidelijke afspraken kunnen maken. De herstelwerkzaamheden worden in gang gezet en de huur wordt verminderd tot het is opgelost. Mevrouw is tevreden en opgelucht.

Twee maanden later ben ik degene die haar opbelt. Ik ben benieuwd of de leidingen zijn gerepareerd. Mevrouw vertelt mij lachend dat het nog nooit zo stil geweest is in haar huis. De leidingen zijn gerepareerd en er borrelt niks meer. Eindelijk rust in huis!

Soms kan het versturen van een brief voorkomen dat dingen verder escaleren. Heeft u een juridisch probleem maar weet u niet goed hoe u dit moet verwoorden in een brief? Misschien kunnen wij u verder helpen! Neem contact op met het Informatiepunt van SMWO via telefoonnummer 0113 -277 111.