Column sociaal juridische dienstverlening januari

Positieve werkgezondheid

Door Ishara Esajas, sociaal juridische dienstverlening, SMWO

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen goede voornemens. In dit kader is positieve werkgezondheid tegenwoordig een ‘hot topic’ waar velen zich mee bezig houden. Je dient je werk in spreekwoordelijke zin niet mee naar huis te nemen. Dit lukt niet altijd. Zo was ik de eerste week van januari een weekje vrij en schiet de situatie van een gezin waar ik kort daarvoor op huisbezoek ben geweest door mijn hoofd.

Het zit zo. Eind november stuurt het gezin mij een e-mail met in de bijlage een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarin een behoorlijk bedrag aan extra kinderbijslag wordt teruggevorderd. Het gezin komt al moeilijk rond, dus zo een terugvordering is voor hun een flinke financiële klap.  

Ik ga langs om een en ander uit te zoeken. Ze vertellen mij dat er inmiddels een betalingsregeling is afgesproken, maar dat zij toch graag willen dat ik er nog even naar kijk.

Om in aanmerking te komen voor extra kinderbijslag, moet er binnen het gezin een kind zijn wat intensieve zorg nodig heeft. Wat betreft de inkomensgrenzen is het noodzakelijk dat een van de ouders een arbeidsinkomen heeft. De andere ouder mag ook een arbeidsinkomen hebben maar niet hoger dan het grensbedrag van € 5.547 per jaar. Hier gaat het, zo stelt de SVB in de brief, in de situatie van dit gezin mis. De moeder van het gezin had een hoger inkomen dan het toegestane grensbedrag.

Mevrouw weet niet welk inkomen zij bedoelen. Als ik kijk in de aangifte inkomstenbelasting blijkt het te gaan om een bijstandsuitkering. Ik vraag me hardop af of dat dan wel meetelt als inkomen, nu het volgens de voorwaarden moet gaan om inkomen uit arbeid. Als ik bel naar de SVB om de situatie van het gezin voor te leggen, wordt mij verteld dat het wel klopt dat dit meetelt en dat het inkomen te hoog is geweest.

Eenmaal terug op kantoor zoek ik dit verder uit, want ik blijf mijn twijfels houden. Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep biedt soelaas. In die zaak werd een aanvraag voor extra kinderbijslag afgewezen, omdat beide ouders een bijstandsuitkering ontvingen. De CRvB oordeelde dat dit geen arbeidsinkomen is, waardoor de aanvraag werd afgewezen. Terugredenerend naar de zaak van ‘mijn’ gezin, betekent dit dat mevrouw aldus geen inkomen uit arbeid had wat meetelt voor de extra kinderbijslag. In het bezwaar verwijs ik naar deze uitspraak.

Een maand later loop ik dus in mijn vrije week door het bos, als het bezwaar door mijn hoofd schiet. Ik vraag mij af of het gezin al een reactie heeft ontvangen. Als ik thuis mijn laptop open zie ik dat mevrouw mij een bericht heeft gestuurd. ‘We hoeven niks terug te betalen!’ Er was een foutje gemaakt en de terugvordering is vervallen. In het kader van positieve werkgezondheid sluit ik daarna meteen mijn laptop. De rest kom wel weer als ik terug op kantoor ben.

Wil je weten of wij jou kunnen helpen bij een juridisch of financieel probleem? Dan doe je er goed aan om contact op te nemen met een sociaal juridisch dienstverlener. Dit kan door te bellen met het Informatiepunt van SMWO via telefoonnummer 0113 -277 111.