Column sociaal juridische dienstverlening april

Het belang van erkenning van het vaderschap

Door Ishara Esajas, sociaal juridische dienstverlening, SMWO

Mevrouw heeft een verblijfsvergunning asiel. Samen met haar kinderen, is zij vanuit een Oost-Afrikaans land naar Nederland gevlucht. Volgens de gebruikelijke procedure is mevrouw na haar komst in Nederland, gehoord door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna IND). Tijdens zo een ‘eerste gehoor’ worden vragen gesteld over de afkomst en reis naar Nederland en wordt de situatie van iemand zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Mevrouw heeft deze procedure doorlopen en komt naar SMWO voor een afspraak met mijn collega omdat ze hulp nodig heeft. De kinderen hebben, op basis van het eerste gehoor bij de IND, de achternaam van moeder gekregen. Iets wat zeer ongebruikelijk is in haar cultuur. Ze wil graag dat de kinderen de achternaam hebben van de vader, die overigens niet mee naar Nederland is gekomen maar in het land van herkomst is blijven wonen.

Mijn collega neemt contact op met de IND. Zij geven aan hiervoor geen procedure te hebben en verwijzen door naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Een correctie tot wijziging van de achternaam, is niet zomaar mogelijk. Vermoedelijk waren er geen documenten waarin de achternaam van de vader stond tijdens de eerste inschrijving bij de gemeente hier in Nederland. Om die reden was er geen andere optie dan om de kinderen met de achternaam van moeder te registeren. Om het te laten wijzigen, is het noodzakelijk dat er voldoende stukken zijn die kunnen aantonen dat de vader daadwerkelijk de vader is. Dit zijn documenten die mevrouw op dat moment helaas niet heeft.

In de hoop dat het op een andere manier wel mogelijk is, komt mijn collega uit bij Justis. Een instantie waar iemand onder bepaalde voorwaarden een procedure tot achternaamwijziging kan starten. Helaas ontbreekt een juridische grondslag voor achternaamwijziging. Dat de vader niet in Nederland is, compliceert de mogelijkheid tot wijziging nogal. Vermoedelijk heeft hij de kinderen in het land van herkomst nooit officieel erkend, wat wel gebruikelijk is in Nederland om aan te tonen wie de vader is.

Het officieel erkennen van de kinderen door de vader, blijkt de enige optie om de procedure met succes te kunnen doorlopen. Zo makkelijk gaat dat in dit geval echter niet. Aangezien de vader niet in Nederland is, zal hij naar een notaris in eigen land moeten om een volmacht tot erkenning op te laten stellen. Hiermee kan mevrouw de vervolgprocedure starten om erkenning van het vaderschap vast te stellen. Daarnaast moet het document vertaald worden door een beëdigd vertaler. Gelukkig is de vader bereid om hieraan mee te werken en gaat hij naar de notaris.

Zo gezegd zo gedaan gaat hier niet op. Uiteindelijk is het een lang proces geworden wat ruim drie jaar in beslag heeft genomen. Gelukkig heeft de zaak de afloop waar we op hadden gehoopt: Middels de volmacht tot erkenning heeft de moeder de erkenning van het vaderschap laten vaststellen en hebben de kinderen de achternaam van hun vader gekregen.

Wil je weten of wij jou kunnen helpen bij een juridisch of financieel probleem? Dan doe je er goed aan om contact op te nemen met een sociaal juridisch dienstverlener. Dit kan door te bellen met het Informatiepunt van SMWO via telefoonnummer 0113 -277 111.