Nieuwe directie SMWO

Per 1 september 2022 heeft het bestuur van SMWO Yvonne van Renswoude en Anneke van Drimmelen aangesteld als nieuwe directie. Yvonne en Anneke zijn beiden al actief bij SMWO binnen het management. Yvonne is sinds 2005 werkzaam bij SMWO in diverse leidinggevende functies. Het laatst als manager Innovatie, Leren en Ontwikkelen. Anneke is vanaf 2020 werkzaam bij SMWO als regiomanager; daarvoor in diverse leidinggevende functies binnen het onderwijs en de sport.  

Binnen SMWO is gekozen voor een directie nieuwe stijl. Afgezien van de bekende taken van een directeursfunctie, gaan Yvonne en Anneke deze combineren met uitvoerende managementtaken op strategisch niveau. Een dubbel takenpakket, passend binnen het bestaande budget. Met deze aanstelling wordt tevens geborgd, dat de koers van de organisatie binnen het sociaal domein behouden blijft. “We blijven ons samen met onze partners inzetten voor het sociaal werk. Wat zeker nu met alle maatschappelijke ontwikkelingen van extra belang is”, aldus Yvonne en Anneke.

De missie van SMWO is en blijft een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving voor alle inwoners van de Oosterschelderegio. De nieuwe directie wil een stabiele, betrouwbare partner blijven voor financiers en samenwerkingspartners en het vaste gezicht zijn voor cliënten en inwoners. In openheid en vertrouwen met elkaar samen aan de slag, iedereen inclusief!