Start training weerbaarheid 12+ in Goes

Meer zelfvertrouwen en opkomen voor jezelf. Weerbaarheid is op dit moment een actueel thema, ook bij jongeren. SMWO start op dinsdag 16 mei met een training weerbaarheid voor jongeren vanaf 12 jaar. Het doel van de training is dat de deelnemers beter op leren komen voor zichzelf in de situaties van alledag.

De training is bedoeld voor jongeren die zich wel eens onzeker voelen in contacten met anderen, het contact met anderen willen verbeteren of sociaal vaardiger willen worden. In een aantal bijeenkomsten leren de jongeren meer op zichzelf te vertrouwen en zijn of haar eigen grenzen te herkennen en aan te geven. Er wordt aandacht besteed aan houding en stemgebruik en er wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe zie jij jezelf en hoe zien anderen jou?
  • Hoe zeg je 'nee' en hoe houd je dit vol als de ander blijft aandringen?
  • Hoe moet je reageren als iemand boos op je is?
  • Hoe voer je een prettig gesprek?
  • Hoe ga je om met kritiek?

Deze training is een reeks van acht bijeenkomsten, het tijdstip wordt bepaald in overleg met de deelnemers. De bijeenkomsten voor deze training vinden plaats bij SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Aanmelden of informatie opvragen bij de trainers is mogelijk via cursussen@smwo.nl of (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte telefonische intake. Motivatie bij de jongere is gewenst. Deelname kan zonder doorverwijzing en er zijn géén kosten aan verbonden voor deelnemers woonachtig in de Oosterschelderegio.