Rapportage Buurtbemiddeling de Bevelanden

De 10 maanden (half jaar) rapportage van Buurtbemiddeling De Bevelanden is gereed. De afgelopen periode is bijzonder geweest. Er is niet alleen sprake van een verdere groei van het aantal meldingen, maar per 1 september 2018 is Buurtbemiddeling Goes omgevormd tot Buurtbemiddeling De Bevelanden, wat nieuwe uitdagingen en extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Door het vergroten van het werkgebied met meer dan 65.000 bewoners, kunnen nu meer dan 100.000 inwoners op de Bevelanden gebruik maken van buurtbemiddeling.
Door de toename van bewoners en samenwerkingspartners, stijgt het aantal aanmeldingen. Dit betekent dat er meer bemiddelaars zijn geworven en opgeleid.

Via deze link kunt u de rapportage inzien.