Terug

U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen op het gebied van:

•    Digi-D;
•    Toeslagen (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en
      kindgebonden budget);
•    Aangifte inkomstenbelasting;
•    Inschrijving Zuidwest wonen;
•    Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand);
•    Kwijtschelding Sabewa;
•    Bijzondere bijstand en minimaregeling enz. zoals het
​      declaratiefonds.